Európska komisia (EK) sa vo štvrtok dohodla s Gréckom na zriadení nového nadštandardného prijímacieho strediska pre utečencov na ostrove Lesbos. Nový tábor by mal byť vybudovaný do septembra 2021. Komisia spresnila, že ide o kľúčový krok na vyriešenie situácie, ktorá nastala po septembrových požiaroch v preplnenom utečeneckom tábore Moria, kde sa v tom čase nachádzalo 12 362 ľudí.

V memorande podpísanom vo štvrtok EK, gréckymi orgánmi a agentúrami EÚ boli stanovené zodpovednosti i oblasti vzájomnej spolupráce. Dohoda zahŕňa aj dodatočné financovanie zo strany EÚ vo výške 121 miliónov eur, ktoré bolo poskytnuté Grécku v novembri na výstavbu troch menších prijímacích centier na ostrovoch Samos, Kos a Leros. Tie majú byť rovnako dokončené do septembra 2021. Podľa vyjadrenia eurokomisárky pre vnútorné veci Ylvy Johanssonovej je dohoda dôležitým krokom k udržateľnému riešeniu situácie na ostrove Lesbos a k zabezpečeniu, aby sa situácia ako bol požiar v tábore Moria už nezopakovala.

Svetová zdravotnícka organizácia vo svojich smerniciach odporúča cielený skríning a preventívne očkovanie migrantov.
Neprehliadnite

Pracujúci migranti poslali domov rekordné množstvo peňazí

Stavba nového prijímacieho strediska bola navrhnutá tak, aby poskytovalo primerané podmienky a fungovalo pohotovo, spravodlivo a efektívne. V centre bude kontajnerový obytný priestor aj osobitný priestor pre nových prišelcov, kde im bude poskytnutá pomoc počas prvých dní, ďalej tiež zdravotnícke stredisko aj rekreačné priestory na šport, ihriská či priestory na vzdelávanie. K dispozícii budú aj kuchyne na prípravu jedla a obchody pre základné potreby.

Komisia informovala, že k vylepšeniu dôjde aj v rámci samotných postupov prijímania a identifikácie utečencov, a to vrátane skríningu ich zdravia či bezpečnostnej previerky, ktoré budú prebiehať v na to vymedzenej časti tábora. Komisia presadila, aby sa v budúcom tábore uplatňoval rodový prístup a tiež prístup založený na právach dieťaťa, pri ktorom sa zohľadnia potreby rodín a detí, aj maloletých osôb bez sprievodu dospelých.