Pôvodne bolo na cyklovýzvu vyčlenených šesť miliónov eur, pre vysoký záujem ministerstvo dotáciu zvýšilo o ďalších sedem miliónov eur. Uviedol to vo štvrtok minister dopravy Árpád Érsek.

Ministerstvo dopravy by podľa A. Érseka malo naďalej pokračovať v podpore cykloprojektov. Verí, že vďaka intenzívnejšiemu využívaniu bicyklov sa zníži počet áut na cestách aj emisie v ovzduší. „Práve preto sme sa týmto smerom aj zamerali v tých projektoch, aby bezpečne vedeli prechádzať či už naše deti zo škôl na autobusové stanice, a takisto na vlakové stanice a bezpečne uchovať bicykle, ktoré budú používať. Toto bola hlavná úloha nášho projektu,“ poznamenal minister.

Rezort dopravy zverejnil zoznam úspešných žiadateľov na svojej webovej stránke a v týchto dňoch s nimi podpisuje zmluvy o poskytnutí dotácií. Peniaze z prvej výzvy podporia tri okruhy projektov – výstavbu a rekonštrukciu cyklotrás, obstaranie projektovej dokumentácie na výstavbu a rekonštrukciu cyklotrás a obstaranie súvisiacej cyklistickej infraštruktúry, teda odstavné miesta na bicykle.

Základným cieľom výzvy je rozvoj bezpečnej cyklistickej dopravy v mestách a obciach ako štandardného druhu dopravy v nadväznosti na pešiu a verejnú osobnú dopravu vrátane vytvorenia podmienok na bezpečné odkladanie bicyklov v blízkosti dochádzky do zamestnania, škôl, zdravotníckych zariadení, verejných budov a podobne.

Výzva umožňuje využiť zdroje aj na projektovanie a výstavbu cyklistickej infraštruktúry pre cykloturistické účely s cieľom podporiť rozvoj cykloturistiky ako významnej zložky turistického ruchu.