Poslanci EP veľkou väčšinou hlasov (za hlasovalo 527 poslancov, proti bolo 124 a 29 sa zdržalo hlasovania) podporil návrh Európskej komisie, na základe ktorého by mala EÚ poskytnúť Kyjevu ďalší balík makrofinančnej pomoci (MFA).

Europoslanci však zároveň presadili prijatie spoločného vyhlásenia EP, Rady a Európskej komisie s jasnými podmienkami, ktoré musí Ukrajina pred uvoľnením prostriedkov splniť. Dôvodom boli obavy súvisiace s pomalým tempom reforiem a nedostatočným bojom proti korupcii na Ukrajine.

V spoločnom vyhlásení troch hlavných inštitúcií EÚ sa zdôrazňuje, že finančná pomoc pre Ukrajinu je podmienená plným rešpektovaním účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému, ako aj zásad právneho štátu a ľudských práv zo strany Kyjeva.

Europoslanci trvali na naviazaní finančnej pomoci na pokrok Kyjeva v boji proti korupcii, ktorého súčasťou má byť zriadenie špecializovaného protikorupčného súdu na základe odporúčaní Benátskej komisie Rady Európy. Ukrajinský parlament zriadenie súdu schválil 7. júna. Prostriedky EÚ by mali byť využité na štrukturálne reformy, ktoré povedú k zníženiu chudoby a tvorbe pracovných miest v krajine.