Energetický koncern EP Infrastructure (EPIF) majoritne patriaci jednému z najbohatších Čechov Danielovi Křetínskemu, bude mať nového generálneho riaditeľa. S okamžitou platnosťou vymenovala firma na pozíciu Garyho Mazzottiho. Firma to uviedla v tlačovej správe na svojej stránke.

Od roku 2017 je Mazzotti podpredsedom predstavenstva EPIF a je zodpovedný za financie či vzťahy s investormi. Aktívne sa podieľal aj na programe transformácie čistej energie spoločnosti vrátane záväzku eliminovať používanie uhlia ako primárneho zdroja energie do roku 2030.

Daniel Křetínský
Zdroj: Profimedia
Daniel Křetínský

Mazzotti je nástupcom Daniela Křetínského, zakladateľa a predsedu Energetického a Průmyslového Holdingu, a. s. (EPH), ktorá nepriamo vlastní 69-percentný podiel v EPIF a ktorý bude naďalej vykonávať funkciu predsedu EPIF.

Plynová kríza a nedostatok plynu v nasledujúcich mesiacoch Slovensku nehrozia. Poèas dnešného kontrolného dòa na centrálnom dispeèingu prevádzkovate¾a prepravnej siete Eustream v Nitre to potvrdil predseda predstavenstva Eustream Antoine Jourdain. Firma od 17. novembra tohto roka prevádzkuje tri kompresorové stanice.
Neprehliadnite

Křetínský sa chystá na burzu. EP Infrastructure, dcéra EPH, robí prípravné kroky pre IPO

Brit Mazzotti, ktorý pracuje v Českej republike viac ako 20 rokov, k svojmu vymenovaniu povedal: „Som rád, že som bol vymenovaný za generálneho riaditeľa EPIF. V priebehu posledných štyroch rokov sa EPIF pustil do transformačnej zmeny na svojej ceste stať sa európskym lídrom v oblasti čistej energie a ako generálny riaditeľ mám v úmysle tento pokrok urýchliť.“

Spoločnosť EP Infrastructure je primárne zameraná na prepravu plynu, distribúciu plynu a elektriny, výrobu tepla a elektriny, ako aj na skladovanie plynu. V oblasti výroby a distribúcie tepla je EP Infrastructure významným výrobcom a distribútorom v Českej republike. Je tiež lídrom v oblasti skladovania plynu v Slovenskej republike, Českej republike a v Rakúsku.