Európsky parlament v piatok vyzval na väčšiu podporu riešení uskladňovania energie aj na báze vodíka či domácich batérií s cieľom zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe EÚ.

Za nelegislatívne uznesenie hlasovalo 556 poslancov, 22 bolo proti a 110 sa zdržalo hlasovania. Poslanci v ňom načrtli svoju stratégiu v oblasti uskladňovania energie, ktoré má zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov Parížskej dohody o zmene klímy.

Parlament zároveň vyzval Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby odstránili regulačné prekážky, ktoré bránia rozvoju projektov uskladňovania energie, ako je dvojité zdanenie alebo nedostatky v sieťových predpisoch EÚ. Poslanci požadujú aj prehodnotenie pravidiel transeurópskej energetickej siete s cieľom zlepšiť kritériá oprávnenosti v oblasti vývoja zariadení na skladovanie energie.

Barometer 28
Neprehliadnite

Barometer27: Ak EÚ schváli novú pomoc, dostaneme 30 miliárd eur. Využije ich vláda rozumne?

Uznesenie poukázalo na potenciál vodíka vyrobeného z obnoviteľných zdrojov (ekologický vodík) a poslanci vyzvali eurokomisiu, aby aj naďalej podporovala výskum a vývoj súvisiaci s budovaním vodíkového hospodárstva. Podporné opatrenia by podľa poslancov mohli pomôcť znížiť náklady na ekologický vodík a urobiť ho ekonomicky zmysluplným. Komisia by tiež mala posúdiť, či je možné upraviť plynárenskú infraštruktúru tak, aby sa dala využívať na prepravu vodíka, nakoľko využívanie zemného plynu je len dočasné a malo by sa postupne znižovať.

Parlament v tejto súvislosti podporil úsilie eurokomisie, zamerané na vypracovanie európskych noriem pre batérie a na zníženie závislosti Únie od ich výroby mimo Európy. Poslanci pripomenuli, že EÚ je vo veľkej miere závislá od dovozu surovín na výrobu batérií, a to aj z oblastí, kde ich ťažba poškodzuje životné prostredie. Táto závislosť by sa podľa nich mala znížiť posilnením recyklačných systémov a udržateľným využívaním surovín priamo v EÚ.

JB 11 Brusel - Europoslanci tlieskajú nemeckej kancelárke Angele Merkelovej po jej prejave na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Bruseli 8. júla 2020. Merkelová v stredu popoludní v bruselskom sídle Európskeho parlamentu (EP) predstavila plány nemeckého predsedníctva v Rade Európskej únie a vyzvala na celoeurópsku dohodu pre plán hospodárskeho oživenia EÚ. Zároveň sa pred poslancami EP vyjadrila k viacerým témam, ktoré v súčasnosti trápia Európanov. FOTO TASR/AP

Members of European Par
Neprehliadnite

Europarlament má nové výbory, sú v nich piati slovenskí europoslanci

Piatkové uznesenie obsahuje aj ďalšie návrhy na podporu uskladňovania energie, týkajúce sa napríklad mechanického alebo tepelného skladovania. Zaoberá sa tiež decentralizovaným uskladňovaním energie prostredníctvom domácich batérií, domácich zásobníkov tepla, technológie energetického prepojenia vozidla a siete a inteligentných domácich energetických systémov.

V správe EP sa uvádza, že obnoviteľné zdroje energie sú hlavným kľúčom pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality Únie do polovice tohto storočia a pre naplnenie cieľov Európskej ekologickej dohody a Parížskej dohody o zmene klímy. Uskladňovanie energie pritom zohráva čoraz významnejšiu úlohu pri prekonávaní časového rozdielu medzi výrobou energie z obnoviteľných zdrojov a jej spotrebou. Podľa odhadov eurokomisie EÚ bude musieť uskladniť šesťnásobne viac energie než v súčasnosti, ak chce do roku 2050 dosiahnuť nulový stav emisií skleníkových plynov.