Žiadajú v nej vládu o vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska a chcú, aby pralesy mali piaty, najvyšší stupeň ochrany. Informovala o tom Andrea Settey Hajdúchová z WWF Slovensko.

„Každý deň tŕpnem, že príde správa o ťažbe v ďalšom nechránenom pralese. Pralesov je na Slovensku už tak málo, že každý hektár predstavuje nenahraditeľnú stratu,“ povedal Marián Jasík z OZ Prales. Za posledných desať rokov podľa neho ťažba dreva zlikvidovala päť pralesov, poškodila 35 ďalších.“

1026410766
Neprehliadnite

Európska krajina, kde takmer nie sú žiadne lesy. Kde je chyba?

„Takto sme prišli o 190 hektárov týchto najcennejších lesov,“ skonštatoval. Za spomínané obdobie však združenie nezaznamenalo žiadny zásah do pralesov, ktoré už majú najvyššiu ochranu.

Mapovanie slovenských pralesov prebiehalo v rokoch 2009 –2015. Preukázalo, že na SR sa zachovalo 10 180 hektárov pralesov a pralesových zvyškov. Z toho je 31 percent nechránených alebo nedostatočne chránených, priblížila Settey Hajdúchová.

Miroslava Plassmann z WWF Slovensko hovorí, že pralesy predstavujú O,5 percenta všetkých lesov Slovenska. „Návrh prírodnej rezervácie s výmerou 6400 hektárov, ktorý je teraz na stole, má zabezpečiť ochranu pralesov, ktoré sú v štátnom vlastníctve, teda v správe štátneho podniku Lesy SR. Len za posledné tri roky sme prešli náročnými rokovaniami o tomto návrhu na rôznych úrovniach, od generálneho riaditeľstva cez odštepné závody a späť na riaditeľstvo,“ uviedla M. Plassmann.

Výsledkom rokovaní s Lesmi SR podľa Settey Hajdúchovej je prísľub, že lesníci nebudú v lokalitách nijako zasahovať, pokým sa nedosiahne dohoda na návrh rezervácie. Pripomína, že ochrana pralesov nie je zachytená ani v programovom vyhlásení vlády. „Pred voľbami na jeseň minulého roka prisľúbilo Ministerstvo životného prostredia SR dotiahnuť posledné kroky potrebné na vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska, no nestalo sa tak,“ uzavrela Settey Hajdúchová.