Enterprise Investors (EI) zainvestovala do expanzie spoločnosti Fingo na Slovensku a v Českej republike. Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný spoločnosťou EI, kúpil 40,6-percentný podiel v spoločnosti Fingo. Hodnota transakcie predstavuje 19,1 milióna eur.

„Sme presvedčení, že trh sprostredkovania finančných produktov na Slovensku a v Česku bude v nasledujúcich rokoch stabilne rásť. Spoločnosť Fingo bola prvá na trhu, ktorá reagovala na rastúce potreby klientov porovnávať online zložité finančné produkty s vysokou hodnotou. Máme v pláne stavať na tejto inovácii a ísť oproti prevládajúcim trendom. Chceme rásť organicky aj prostredníctvom akvizícií,“ uviedol managing partner EI Dariusz Proňczuk, ktorý je zodpovedný za túto investíciu.

Zakladateľ spoločnosti Fingo Lukáš Novák konštatoval, že vďaka investícii môže spoločnosť začať budovať hráča na českom trhu a ďalej rozvíjať a znásobiť jej rast na Slovensku.

„S podporou silného partnera budeme pokračovať v našej ceste digitalizácie finančného sprostredkovania k vybudovaniu makléra budúcnosti. Rozsiahle skúsenosti EI, a to nielen vo finančnom sektore, budú pre Fingo určite cenným prínosom,“ dodal.

Enterprise Investors je spoločnosťou, ktorá spravuje fondy private equity v strednej a východnej Európe. Fingo je sprostredkovateľom finančných služieb na Slovensku. Sprostredkúva predovšetkým hypotéky a životné poistenie, ale aj investície, dôchodkové sporenie a neživotné poistenie.

česká koruna
Neprehliadnite

Slovenská sieť FinGO vstupuje na český trh. Je súčasťou českej skupiny podnikateľa L. Nováka