Energetický sektor čelí recesii, ale aj regulačným a technologickým rizikám. Za najväčšie výzvy ich označili riaditelia energetických spoločností v nedávnom prieskume KPMG CEO Energy Outlook 2022. Deväť z desiatich vedúcich predstaviteľov v sektore energetiky očakáva recesiu v najbližších 12 mesiacoch. Aj keď väčšina priznáva, že v nasledujúcich troch rokoch do istej miery naruší ich rast, 59 percent z nich predpokladá, že vplyv bude mierny a krátky.

Firmy pritom zavádzajú stratégie na zmiernenie dopadov recesie. Viac ako 40 percent podniklo kroky na diverzifikáciu dodávateľských reťazcov, vyše tretina tak plánuje urobiť v najbližších mesiacoch.

Opatrenia plánujú aj v oblasti ľudských zdrojov, kde približne polovica nevylučuje znižovanie stavov. Príležitosti však vidia aj v akvizičnej aktivite. Takmer polovica riaditeľov uviedla, že ich spoločnosti plánujú uskutočniť akvizície. Podobne sa pozerajú aj na aliancie s tretími stranami.

„Kombinácia neistoty, zdržaní dodávateľských reťazcov a cenových výkyvov núti niektorých manažérov prehodnotiť svoje priority. To si vyžaduje aj zmeny obchodných modelov, keďže vstupujú do mimoriadne náročného obdobia. Najväčšou výzvou bude pre spoločnosti predikovať reakcie vlád a trhu na externé vplyvy a pripraviť plány, ako sa rýchlo adaptovať na tieto zmeny,“ uviedol senior director a sektorový líder pre energetiku KPMG na Slovensku Miroslav Talian.

Hoci sa riaditelia energetických spoločností pripravujú na recesiu, mnohí prezentujú optimistickejší pohľad rastu a odolnosti odvetvia na najbližšie tri roky. Až 71 percent riaditeľov uviedlo, že majú pozitívne očakávania, čo sa týka potenciálu rastu globálnej ekonomiky. V konkrétnej spojitosti s energetickým priemyslom a ich organizáciou sa 85 percent pozerá optimisticky na vývoj v trojročnom horizonte.

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobí v 146 krajinách a jej členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 227-tisíc ľudí. KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG, pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 350 ľudí a má 20 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke celkový pohľad na jadrovú elektráreň Mochovce 6. decembra 2022. Slovenské elektrárne (SE) prerušili spúšťanie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce po tom, čo objavili drobnú netesnosť reaktora. Po pretesnení bloku budú testy a spúšťanie reaktora bude pokračovať na budúci týždeň. FOTO TASR - Radovan Stoklasa
Neprehliadnite

Za slovenskou sebestačnosťou vo výrobe energie stoja stovky skúšok a tisíce kilometrov káblov