Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti v utorok odobril predbežné stanovisko Ministerstva dopravy SR, podľa ktorého by sa mala účinnosť emisnej normy Euro 7 posunúť o tri roky, až na rok 2028.

Predseda výboru Peter Kremský skonštatoval, že všetci prítomní členovia výboru súhlasili s predbežným stanoviskom ministerstva dopravy o odsunutí platnosti nariadenia o 36 mesiacov. „Vyjadrenie nášho výboru žiada posunutie dátumu účinnosti nariadenia na neskoršie obdobie, keďže registrovať vozidlá kategórie M1 a N1 od 1. júla 2025 je podľa SR nevykonateľné. Zároveň dávame Výboru NR SR pre európske záležitosti na zváženie opodstatnenie normy Euro 7,“ uzniesli sa poslanci.

Dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal na výbore priblížil, že ak by nariadenie platilo do roku 2025, pre výrobcov pneumatík a bŕzd by to znamenalo, že by nestihli dodať brzdové komponenty a pneumatiky v súlade s týmto nariadením. „Tým pádom by tieto autá nemohli byť zaregistrované a spustené na trh,“ dodal Doležal.

Riaditeľ štátneho dopravného úradu Ľubomír Moravčík dodal, že výrobcovia by sa norme nestihli prispôsobiť. „Výrobca potrebuje rok a pol na to, aby to vozidlo vyvinul, potom sa začnú skúšky v skúšobni, a keď vyhovie skúškam, až potom nastúpi typový schvaľovací úrad, ktorý vozidlo schváli, čo sa nedá stihnúť,“ uviedol Moravčík.

Ďalšie dôležité správy

Auto
Neprehliadnite

Krajiny EÚ schválili postupné vyraďovanie áut s emisiami CO2 do roku 2035