Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v 2. štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 1,7 percenta. Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 1,6 percenta a medzikvartálne o 0,4 percenta. V bežných cenách sa v druhom štvrťroku 2022 vytvoril HDP v objeme 26,45 miliardy eur, čo predstavuje medziročne nárast o 9,9 percenta. Uviedol to Štatistický úrad SR v rýchlom odhade HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010.

Objem HDP v stálych cenách bol takmer na úrovni rovnakého obdobia pred krízou, do hodnoty 2. štvrťroka 2019 mu chýbalo len 0,2 percenta. Rast slovenskej ekonomiky podporil najmä domáci spotrebiteľský dopyt, zahraničný dopyt naďalej klesal, avšak miernejšie ako v 1. štvrťroku 2022.

Pridanú hodnotu v 2. štvrťroku pozitívne ovplyvnil najmä jej rast v odvetví výroba z gumy a plastu, ďalej v odvetviach – veľkoobchod, maloobchod a skladové a pomocné činnosti v doprave. Pokles pridanej hodnoty sa opäť zaznamenal v najvýznamnejšom odvetví, vo výrobe motorových vozidiel.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2,43 milióna osôb. V porovnaní s druhým štvrťrokom 2021 sa zvýšila o 2,4 percenta. Po očistení o sezónne vplyvy celková zamestnanosť vzrástla medziročne o 2,1 percenta a medzikvartálne o 0,7 percenta.

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený a zverejnený vrátane štruktúr jednotlivých ukazovateľov 6. septembra 2022.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračné foto.
Neprehliadnite

V júli dosiahla inflácia na Slovensku hodnotu 13,6 percenta