Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny sa po úprave o sezónne vplyvy vo 4. štvrťroku 2020 znížil medzikvartálne o 0,7 percenta. Ukázali to v utorok revidované údaje Eurostatu, štatistického úradu EÚ. Tieto poklesy nasledujú po silnom oživení v 3. štvrťroku 2020, keď sa HDP regiónu, ktorý zaviedol euro, zvýšil medzikvartálne o 12,5 percenta a celej Únie o 11,6 percenta. Na druhej strane, v období apríl - jún 2020, po zavedení prvých blokád na zastavenie šírenia nového koronavírusu, zaznamenali obe ekonomiky svoj najstrmší pád od začiatku vyhodnocovania týchto údajov v roku 1995. Konkrétne sa HDP eurozóny v 2. štvrťroku 2020 prepadol o 11,6 percenta a EÚ o 11,2 percenta.

Za celý rok 2020 klesol HDP eurozóny o 6,6 percenta a celej Únie o 6,2 percenta po náraste o 1,3 percenta v euroregióne v roku 2019 a o 1,6 percenta v EÚ. V medziročnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa výkon ekonomiky eurozóny v období október - december 2020 znížil o 4,9 percenta v eurozóne a o 4,6 percenta v EÚ (po poklese o 4,2 percenta, respektíve o 4,1 percenta v predchádzajúcom štvrťroku).

Ekonomika
Neprehliadnite

Ekonomika eurozóny aj EÚ vo 4. kvartáli klesla, zamestnanosť však vzrástla

Na ilustráciu, HDP Spojených štátov sa vo 4. štvrťroku 2020 zvýšil medzikvartálne o 1 percento a medziročne klesol o 2,4 percenta. Spomedzi členských štátov EÚ najstrmší medzikvartálny rast HDP zaznamenali vo 4. štvrťroku 2020 Rumunsko (4,8 percenta), Malta (3,8 percenta), Chorvátsko a Grécko (v oboch o 2,7 percenta). Naopak, najprudší pokles mali v Írsku (-5,1 percenta) a Rakúsku (-2,7 percenta), po ktorých nasledovali Taliansko (-1,9 percenta) a Francúzsko (-1,4 percenta).

V prípade Slovenska sa HDP v posledných troch mesiacoch 2020 medzikvartálnom porovnaní zvýšil o 0,2 percenta a medziročne klesol o 2,6 percenta. Pokiaľ ide o jednotlivé komponenty, vo 4. štvrťroku 2020 sa výdavky na konečnú spotrebu domácností znížili o 3 percentá v eurozóne a o 2,8 percenta v EÚ (po náraste o 14,1 percenta v eurozóne a o 13,3 percenta v EÚ v predchádzajúcom štvrťroku). Tvorba hrubého fixného kapitálu sa v období október - december zvýšila v eurozóne o 1,6 percenta a v EÚ o 1,3 percenta, export stúpol v euroregióne o 3,5 percenta a v Únii o 3,7 percenta a import vzrástol o 4,1 percenta v prípade eurozóny a o 4 percentá v EÚ.

KK23 Frankfurt nad Mohanom - Znak eura pred budovou Európskej centálnej banky 21. septembra 2007 vo Frankfurte nad Mohanom. Jednotná európska mena dosiahla v piatok úroveò 1,41 USD/EUR . FOTO TASR/AP  The Euro sign is seen in front of the European Central Bank in Frankfurt, central Germany, on Friday, Sept. 21, 2007. The euro kept up its unassailable upward march on Friday, breaking through US$1.41, and setting a new high, a record analysts said is likely to be broken again and again. (AP Photo/
Neprehliadnite

Dôvera investorov z eurozóny v ekonomiku vo februári klesla

Výdavky domácností na konečnú spotrebu mali negatívny príspevok k HDP v eurozóne vo 4. štvrťroku na úrovni -1,6 percentuálneho bodu (p. b.) a v EÚ vo výške -1,5 p. b., zatiaľ čo príspevky z tvorby hrubého fixného kapitálu boli v oboch zónach kladné, vo výške 0,3 p. b. a kladne prispeli aj zmeny stavu zásob, a to 0,6 p. b. v oboch zónach. Príspevok zahraničnej bilancie bol mierne negatívny pre eurozónu a neutrálny pre EÚ, zatiaľ čo príspevky z konečných výdavkov vlády boli mierne pozitívne v oboch zónach.