Venezuela sa v posledných rokoch nachádza v hlbokej ekonomickej kríze, ktorú umocnil výrazný prepad cien ropy, ktorá je hlavným vývozným artiklom štátu. V krajine je nedostatok viacerých výrobkov, vrátane základných potravín a liekov.

„Podpíšem nové nariadenia... na mesiace máj, jún a júl, ktoré budú predĺžené ďalej počas roka 2016 a určite taktiež počas roka 2017, aby sa obnovila výrobná kapacita krajiny,“ vyhlásil N. Maduro.

V čase hospodárskej núdze môže vláda okrem iného voľne disponovať so súkromným vlastníctvom, aby zaistila dodávky tovaru, čo je podľa opozície cesta k novému znárodňovaniu.

Americká rozviedka v piatok vyjadrila svoje obavy z ekonomického a politického zrútenia Venezuely a predpovedá, že N. Maduro nedokončí svoj mandát. O odvolanie nepopulárneho vodcu sa snaží venezuelská opozícia. Venezuela má vysokú infláciu (viac ako 150 percent) a hrubý domáci produkt klesá (v minulom roku o 5,7 percenta).