Nálada na nemeckom trhu práce sa mierne zhoršila. Je vidieť signály pozitívneho vývoja, no nezamestnanosť sa v nasledujúcich mesiacoch bude pravdepodobne zvyšovať, oznámil v piatok norimberský inštitút pre výskum trhu práce a zamestnanosti.

Barometer trhu práce inštitútu v máji klesol o 0,8 bodu na 101,1 bodu. Udržal sa tak nad hranicou 100 bodov, ktorá vyjadruje neutrálnu situáciu. Osobitný indikátor nezamestnanosti však klesol o 1,5 bodu na 98 bodov. Číslo je evidentne pod neutrálnou úrovňou, a preto možno očakávať nárast nezamestnanosti, uviedol inštitút.

Vrchol energetickej krízy je už minulosť, avšak jej vplyv v ekonomike stále pôsobí, uviedol nemecký inštitút. Počet dlhodobo nezamestnaných osôb je podľa aktuálnych údajov inštitútu o 180-tisíc vyšší v porovnaní s obdobím pred krízou. Výrazne vzrástol aj podiel nezamestnaných bez odborného vzdelania.

Barometer inštitútu sa opiera o výsledky prieskumov vládnych úradov práce v celej krajine. Pohybuje sa v rozpätí 90 až 100 bodov, kde dolná hranica vyjadruje veľmi nepriaznivú situáciu a horná, naopak, veľmi pozitívnu.

Ďalšie dôležité správy

Scholz Attends Operation Begin Of New Geothermal Heating Plant
Neprehliadnite

Rastové domino začalo padať. Nemecko je v recesii a hrozí, že doň stiahne celú Európu