Nálada v slovenskej ekonomike bola v októbri 2021 najhoršia za posledných sedem mesiacov. Za poklesom hlavného ukazovateľa dôvery je výrazné zníženie optimizmu podnikateľov v priemysle, ktorí vyjadrili obavy najmä z očakávanej produkcie.

Dôvera sa mierne znížila aj v stavebníctve, službách a u spotrebiteľov. Optimistickejší sú s blížiacim sa koncom roka a predvianočnými nákupmi len obchodníci. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

So zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou na Slovensku bola v októbri 2021 aj celková ekonomická nálada podnikateľov a spotrebiteľov pesimistickejšia ako pred mesiacom.

Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol o 3,1 bodu na hodnotu 97. Aj keď je aktuálna hodnota výrazne optimistickejšia ako v rovnakom období minulého roka, naďalej sa pohybuje pod úrovňou dlhodobého priemeru (o 5,5 bodu).

Prejavuje sa nedostatok surovín

Medzi podnikateľmi v priemysle bola dôvera v októbri najnižšia od februára tohto roka. Indikátor dôvery v priemysle poklesol o 5,4 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu -4,7 (zo sezónne očistených údajov).

Vývoj indikátora ovplyvnil pokles objednávok, rast zásob a aj pokles očakávanej produkcie. Za najväčší problém obmedzujúci rast priemyselnej produkcie najviac podnikateľov uviedlo nedostatok výrobných zariadení a surovín.

Po dvojmesačnom raste klesol v októbri indikátor dôvery v službách o 2,4 p. b. na 11,3. Vývoj bol ovplyvnený pesimistickejšími hodnoteniami podnikateľskej situácie a najmä dopytu za posledné tri mesiace.

Očakávaný dopyt hodnotili respondenti mierne pozitívnejšie, a to aj napriek sprísňujúcim sa pravidlám, ktoré najviac obmedzujú podnikanie v službách.

Vyšší dopyt však očakávajú najviac v obchodných, vedeckých a technických činnostiach, ale s blížiacim sa koncom roka aj v doprave a skladovaní. Zníženie záujmu o svoje služby očakávajú ubytovacie a stravovacie služby a najmä subjekty v oblasti umenia, zábavy a rekreácie.

Opatrnosť ohľadom vývoja

Indikátor dôvery v obchode v októbri 2021 rástol iba veľmi mierne na hodnotu 27 (o 1,3 p. b.). Podnikatelia hodnotia súčasnú situáciu za primeranú, ale vzhľadom k očakávaným prísnejším opatreniam v súvislosti s nastávajúcou ďalšou vlnou pandémie a tiež rastúcimi cenami energií sú opatrní v hodnotení budúceho vývoja.

V októbri sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 1 bod na -14,5 vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 9,5 bodu.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku sa zhoršuje postupne, už tretí mesiac za sebou. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne klesol o 1,8 bodu na hodnotu -22. Aktuálny výsledok ostal pod úrovňou dlhodobého priemeru (o 2,5 bodu).

Spotrebitelia vyjadrili mierne pesimistickejšie očakávania vývoja nezamestnanosti a celkovej hospodárskej situácie, ako aj finančnej situácie domácnosti a úspor. Najväčšie obavy za posledných desať rokov prejavili spotrebitelia zo zvýšených cien, teda z očakávanej a doterajšej inflácie.

Výroba modelu Defender v nitrianskej automobilke Jaguar Land Rover Slovakia
Neprehliadnite

Medziročný rast vývozu tovaru sa v auguste spomalil na 0,5 percenta, môžu za to automobilky