Česká národná banka informovala, že začala kroky na odňatie licencie Sberbank CZ. Dôvodom je zhoršenie situácie banky v súvislosti s významným odlivom vkladov po tom, čo začala ruská invázia na Ukrajinu.

Režim riešenia krízy

ČNB ohľadom Sberbank CZ vydala predbežné opatrenie. Banke zamedzila nakladať s aktívami a pasívami, vrátane poskytovania nových úverov a prijímania vkladov.

„Postup voči Sberbank CZ prebieha v rámci tzv. režimu riešenia krízy, ktorý sa zaoberá situáciou bánk v zlyhaní a navrhuje riešenie, ktoré minimalizuje dopady na ekonomiku a finančný systém,“ píše ČNB vo svojom vyhlásení. Podľa nej česká divízia Sberbank zlyháva a nemožno to odvrátiť inými opatreniami.

„Likviditná kríza Sberbank CZ bola spôsobená externým, geopolitickým vývojom. Ide tak o izolovaný a špecifický problém banky, ktorá nie je významná z hľadiska tuzemského bankového sektora. Ten tak aj naďalej zostáva jedným z najrobustnejších a najstabilnejších v Európe,“ uviedol guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Dcérske spoločnosti

„Česká národná banka nastalú situáciu v Sberbank CZ od začiatku intenzívne rieši a robí všetko pre to, aby bol dopad problémov banky na jej klientov čo najmenší,“ dodal guvernér Rusnok. Vklady klientov bánk, vrátane Sberbank, sú zo zákona poistené do 100 tisíc eur pre jedného vkladateľa v jednej banke alebo družstevnej záložni.

Hlavným akcionárom Sberbank CZ je vo Viedni sídliaca Sberbank Europe, dcérska spoločnosť najväčšieho ruského bankového domu Sberbank Russia.

Európska centrálna banka (ECB) sa domnieva, že Sberbank Europe a jej dcérske spoločnosti v Chorvátsku a Slovinsku zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú. Uvádza sa to v hodnotení, ktoré sa vzťahuje na tri subjekty pod priamym dohľadom ECB: Sberbank Europe so sídlom v Rakúsku a jej dcérske spoločnosti v Chorvátsku a Slovinsku.

Negatívna reputácia

Sberbank Europe je plne vlastnená dcérska spoločnosť ruskej Sberbank, ktorej väčšinovým vlastníkom je Ruská federácia. Hodnotenie ECB odráža odliv vkladov v dôsledku geopolitického napätia, ktoré má negatívny vplyv na reputáciu ruskej banky.

Európska centrálna banka (ECB) vyhodnotila, že Sberbank Europe a jej dve dcérske spoločnosti v európskej bankovej únii, Sberbank v Chorvátsku a Sberbank v Slovinsku, zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú v dôsledku zhoršenia ich likvidnej situácie.

Plným vlastníkom ich rakúskej materskej Sberbank Europe je ruská Sberbank, v ktorej má ruský štát väčšinový 50 percentný podiel plus jeden podiel s hlasovacím právom. ECB zistila, že Sberbank Europe v blízkej budúcnosti pravdepodobne nebude schopná splácať svoje dlhy alebo iné záväzky v čase ich splatnosti.

Odliv vkladov

Sberbank Europe a jej dcérske spoločnosti zaznamenali výrazný odliv vkladov v dôsledku geopolitického napätia. To viedlo k zhoršeniu ich likviditnej pozície. A neexistujú žiadne dostupné opatrenia s reálnou šancou na obnovenie tejto pozície na úrovni skupiny a v každej z jej dcérskych spoločností v rámci bankovej únie.

Retailoví vkladatelia sú v rámci európskeho systému ochrany vkladov chránení až do výšky 100 000 eur na vkladateľa a banku v Európskej únii. Túto ochranu poskytujú systémy ochrany vkladov v Rakúsku vrátane nemeckej pobočky banky, Chorvátsku aj Slovinsku.

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (Single Resolution Board, SRB) ECB musí v súlade so svojím mandátom potvrdiť, že banka zlyhala alebo pravdepodobne zlyhá, rozhodne o následných krokoch a zavedie ich.

Bankový dohľad

Sberbank Europe má dcérske spoločnosti a pobočky v Bosne a Hercegovine, Srbsku, Chorvátsku, Slovinsku, Maďarsku a Českej republike. Pobočku má aj v Nemecku. ECB koordinuje celý proces s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v týchto jurisdikciách. Sberbank Europe je jednou zo siedmich rakúskych bánk priamo pod dohľadom ECB. Sídlo má vo Viedni.

ECB prevzala priamy dohľad nad Sberbank Europe v roku 2014, keď bol zriadený jej bankový dohľad. Vzhľadom na rozsah cezhraničných aktivít bola Sberbank Europe označená za systémovo významnú banku. Na konci roka 2021 mala aktíva vo výške 13,6 miliardy eur.

Zlyhanie alebo pravdepodobnosť zlyhania je klasifikácia, ktorú používajú orgány pre dohľad, keď daná inštitúcia prestáva byť životaschopná. Riešením je proces reštrukturalizácie zlyhávajúcich bánk s minimálnymi dôsledkami na reálnu ekonomiku a verejné financie. Na úrovni eurozóny ho riadi Jednotná rada pre riešenie krízových situácií.

Ďalšie dôležité správy

Ukrajina
Neprehliadnite

Ukrajinský konflikt naživo: Ruské finančné trhy pod tlakom. Rubeľ kolabuje