Negatívny šok spôsobený akýmkoľvek prerušením dodávok by sa prejavil na hodnote tovarov a služieb produkovaných v eurozóne, čo by ešte viac spomalilo rast ekonomiky regiónu, ktorý už teraz brzdia vysoké ceny energií, uviedla ECB.

Európske ceny energií sa pohybujú na rekordných úrovniach, čo má negatívny vplyv na expanziu eurozóny. Dôvodom sú obavy, že ruský útok na Ukrajinu naruší dodávky ropy a plynu do Európy.

ECB očakáva, že vysoké ceny energií tento rok znížia výkon ekonomiky eurozóny približne o 0,2 percenta v porovnaní so základným scenárom vývoja hrubého domáceho produktu (HDP), pričom najväčší vplyv budú mať v 1. kvartáli.

Viac než 90 percent plynu, ktorý sa spotrebuje v eurozóne, pochádza z dovozu, uviedla ECB. To znamená, že negatívne vplyvy na ekonomiku sa ešte zhoršia, ak sa nejaké dodávky prerušia.

ECB odhaduje, že hypotetický výpadok 10 percent dodávok plynu by spôsobil zníženie hrubej pridanej hodnoty približne o 0,7 percenta. Skutočný dosah by zrejme bol ešte väčší. Najviac by to spomedzi krajín eurozóny podľa ECB zasiahlo Rakúsko a Slovensko.

Ďalšie dôležité správy

ECB Governing Council Meets As Eurozone Inflation Rises
Neprehliadnite

ECB vypustila džina z fľaše. Pre budúcnosť eurozóny a akcií to môže mať katastrofálne následky