Európska centrálna banka (ECB) varuje pred insolvenciami po ukončení pandemických stimulov. Podľa ECB sú finančné riziká v eurozóne zvýšené a nerovnomerné. V priebehu zotavovania regiónu z koronakrízy budú zrejme potrebné lepšie cielené stimuly.

Pandémia ochorenia Covid-19 zasiahla jednotlivé sektory ekonomiky rozdielnou silou a rýchlosťou, pričom veľmi výrazný negatívny vplyv mala napríklad na cestovný ruch a pohostinstvo. ECB vo svojej novej správe o finančnej stabilite varuje, že táto nerovnomernosť šoku spôsobeného pandémiou koncentruje riziká v niektorých krajinách a oblastiach ekonomiky eurozóny. ,,Ako sa eurozóna dostáva z tretej vlny tejto pandémie, riziká ohrozujúce finančnú stabilitu zostávajú zvýšené a sú nerovnomernejšie rozdistribuované," uviedol viceprezident ECB Luis de Guindos.

Bankový sektor krízu zatiaľ zvláda, medzi priaznivými číslami sú však aj varovné signály
Neprehliadnite

Bankový sektor krízu zatiaľ zvláda, medzi priaznivými číslami sú však aj varovné signály

ECB znepokojuje predovšetkým zvýšená zadlženosť firiem v krajinách s väčším podielom sektora služieb, pretože to môže zintenzívniť tlak na vlády a veriteľov v týchto krajinách. To môže spôsobiť krátkodobé problémy po tom, ako vlády ukončia svoje pandemické stimuly, ako sú napríklad programy na podporu zamestnanosti. ,,Ako sa bude postupne ukončovať táto podpora, nemôžeme vylúčiť výrazne vyššie miery insolvencie ako pred pandémiou, predovšetkým v niektorých krajinách eurozóny," uviedla ECB. Podľa de Guindosa by sa široká podpora, predovšetkým pre firmy, mohla postupne zmeniť na cielenejšiu pomoc.

Ďalším rizikom, ktoré ECB registruje, je rýchly rast výnosov referenčných amerických dlhopisov. Tento vývoj už prinútil ECB, aby v uplynulých týždňoch zrýchlila nákupy vládnych dlhopisov. ECB sa však stále obáva, že zvýšenie sadzieb v USA bude mať negatívny vplyv na zadlžené firmy, domácnosti a krajiny v eurozóne. ECB sa bude snažiť zabrániť predčasnému zvýšeniu nákladov na obsluhu dlhov vlád eurozóny, čo by mohlo zabrzdiť zotavovanie ekonomiky regiónu v tomto roku. Minulý rok hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny klesol takmer o sedem percent. ECB v stredu tiež varovala, že ziskovosť bánk v eurozóne zostáva ,,slabá" a že finančné inštitúty možno budú nútené zvýšiť svoje rezervy na krytie úverových strát.