Už len dva mesiace si môžu zákazníci objednať tovar z tretích krajín bez toho, aby ho museli povinne precliť a zaplatiť daň z pridanej hodnoty (DPH), ak je hodnota zásielky nižšia ako 22 eur. Na výhodnejšie nákupy z čínskych e-shopov či zo Spojených štátov amerických majú čas do 1. júla. Od tohto dátumu vstúpia do platnosti nové pravidlá v rámci celoeurópskeho projektu eCommerce. TASR o tom informovala hovorkyňa Finančnej správy (FS) SR Martina Rybanská.

Colné konanie sa od 1. júla stane povinným pre všetky nákupy z tretích krajín. Nakupujúci budú musieť podať elektronické colné vyhlásenie na všetok dovážaný tovar z krajín mimo Európskej únie. Pravidlá pre clo sa však nemenia, clo sa zaplatí až pri zásielke s hodnotou presahujúcou 150 eur.

Lidl, reportaz
Neprehliadnite

Finančná správa upozornila na povinnosť výmeny autentifikačných údajov v eKase

„Zásielky, ktoré tak budú oslobodené od cla (do 150 eur), bude možné preclievať zjednodušeným spôsobom. Keďže nepodliehajú platbe cla, klienti finančnej správy budú mať možnosť podávať colné vyhlásenie zjednodušeným spôsobom - k dispozícii bude jednoduchý elektronický formulár. Umožní klientom elektronicky, rýchlo a najmä jednoducho podať colné vyhlásenie pre zásielky, ktorých hodnota neprevyšuje 150 eur," priblížila Rybanská.

Prešov: Finančná správa zasiahla v kraji proti podvodníkom s čínskym textilom
Neprehliadnite

Finančná správa odhalila podvod na daniach a cle za 51 miliónov eur

Pripravovaný sprievodca cielenými otázkami prevedie celým formulárom a na základe klientmi doplnených údajov vyplní formulár za nich. Pre jeho použitie bude platiť jedna výnimka. Ak bude tovar predmetom spotrebnej dane (napríklad alkoholické nápoje), alebo sa budú na tovar vzťahovať zákazy a obmedzenia (napríklad výrobky z chránených živočíchov, zbrane), nebude možné použiť tento jednoduchý formulár, ale použije sa štandardné colné vyhlásenie.

„Pracujeme na novom 'preclievacom portáli' pre zjednodušené podávanie colných vyhlásení. Všetky zásielky z tretích krajín, ktorých hodnota presahuje 150 eur, alebo budú predmetom spotrebnej dane, respektíve zákazov a obmedzení, budú klienti finančnej správy naďalej preclievať prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka (CEP)," skonštatovala hovorkyňa.