Tržby firmy by sa mali pohybovať na úrovni 740,466 milióna eur. Spoločnosť pripravuje investície za 40,482 milióna eur.

„Duslo ako podnik chemického priemyslu dlhodobo vynakladá veľký objem finančných prostriedkov na neustále znižovanie negatívnych vplyvov svojej činnosti na životné prostredie. K tomuto cieľu smeruje väčšina našich rozvojových investícií, ktoré plánujeme realizovať v nasledujúcich rokoch,“ informovala finančná riaditeľka firmy Kvetoslava Trenčianska.

V minulom roku dosiahla firma hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 6,050 milióna eur. Celkové tržby dosiahli 575,762 milióna eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom narástli tržby firmy o 222,645 milióna eur, čo bolo spôsobené nárastom predajných cien, ale aj vyšším objemom predaja produkcie spoločnosti.

Minuloročný objem investícií predstavoval 33.791.000 eur. Investičná činnosť v roku 2021 bola zameraná predovšetkým na obnovovacie investície. Ku koncu roka 2021 pracovalo vo firme 1968 zamestnancov na pracoviskách v Šali, Bratislave a Strážskom.

Ďalšie dôležité správy