Do tejto funkcie ju nominovala politická frakcia Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) po niekoľkých dňoch turbulentných rokovaní, ktoré nasledovali po neúspešnom pokuse poľskej europoslankyne a bývalej premiérky Beaty Szydlovej získať šéfovanie tohto výboru.

„Som výsledkom politických rokovaní, ale chcem byť začiatkom politického zmierenia a konštruktívneho dialógu s cieľom výrazne zlepšiť život našich občanov,“ uviedla Lucia Ďuriš Nicholsonová počas svojho prvého šéfovania tomuto výboru.

Podľa svojich slov považuje zvolenie za predsedníčku výboru EMPL v prvom rade za veľkú poctu, ale tiež za obrovský záväzok pokračovať v práci, ktorú začala už vo svojej rodnej krajine. „Sociálne problémy nepoznajú hranice a bude teraz mojou náplňou práce, aby sa našli najlepšie riešenia na európskej úrovni,“ opísala situáciu.

Poslankyňa upozornila, že má k dispozícii až 28 rôznych vzorov - podľa 28 členských štátov - na výmenu najlepších postupov. Dodala však, že hlavným predpokladom bude, aby sa europoslanci, členovia tohto výboru, vedeli dohodnúť otvorene a na základe argumentov a konkrétnych údajov.

Sociálne témy v popredí

Jej hlavným poslaním ako predsedníčky výboru bude vytvoriť prostredie, ktoré bude ideálnym priestorom na diskusie, kde každý člen bude mať svoj hlas bez ohľadu na veľkosť alebo vplyv domovského členského štátu. Aj preto už počas prvej schôdze, ktorú viedla, vyzvala svojich kolegov, aby nechali bokom rozdiely a politický marketing a sústredili sa na to, čo ich môže spojiť - na úprimnú snahu pomôcť občanom, a to bez rozdielov.

L. Ďuriš Nicholsonová už počas kampane do eurovolieb deklarovala, že hlavnými témami, ktorým sa bude v Európskom parlamente venovať, budú sociálne témy, akými sú zosúlaďovanie rodinného a pracovného života, pomoc zdravotne ťažko postihnutým občanom, ale aj aktívne starnutie a inklúzia sociálne vylúčených spoločenstiev.

Uviedla, že chce využiť všetky svoje dlhoročné skúsenosti z oblasti tvorby sociálnej a zamestnaneckej politiky a tiež nefalšované nadšenie pre túto tému, aby svojich kolegov - a najmä slovenských občanov - nesklamala.