Tento problém na Slovensku už deväť rokov pomáha riešiť dm drogerie markt v spolupráci so strednými školami prostredníctvom programu duálneho vzdelávania. Ak máte doma žiaka, ktorý práve stojí pred dilemou výberu odboru na strednej škole, duálne vzdelávanie môže byť tým správnym smerom k ľahšiemu a efektívnejšiemu štartu jeho kariéry.

Ilustračné foto.
Zdroj: DM
Ilustračné foto.

Ako presne funguje duálne vzdelávanie?

V rámci tohto spôsobu štúdia žiaci absolvujú teoretickú časť vyučovania v škole a praktickú časť v prevádzke spoločnosti dm drogerie markt a jej centrálnych rezortoch. Prihlásiť sa do programu majú možnosť žiaci v odboroch Predavač, Obchodný pracovník a Obchodná akadémia prostredníctvom 13. stredných odborných škôl v rámci celého Slovenska. „Na duálnom type vzdelávania sa mi osobne páči to, že deti dostávajú reálnejší pohľad na život. Nemajú v hlave len teóriu, ktorá je veľakrát odlišná od praxe, ale štyri roky štúdia ich pripravia aj na zvládanie rôznych prekážok,” hovorí Gabriela Grznáriková, mama jednej zo študentiek duálneho vzdelávania dm drogerie markt.

Zmeny v štúdiu počas pandémie

Postupne sa do výučby na všetkých školách čoraz viac implementuje digitálny spôsob vzdelávania a pracovníci zodpovední za program praktickej výučby dm už pred vypuknutím pandémie spustili platformu Lernwelt, na ktorej prebieha online výučba počas obmedzení súvisiacich s lockdownom. Študenti sa vzdelávajú prostredníctvom videokurzov a následne si na spoločných webinároch rozšitujú získané vedomosti, kde sa dozvedajú aj potrebné informácie od svojich “kolegov” z praxe. „Počas štúdia odborných predmetov a praxe získava dcéra rozhľad v oblasti kvality kozmetiky, kde sa začala zaoberať jej zložením, veľa sa však venuje aj zdravým potravinám a ekológii,” vysvetľuje pozitívne stránky duálneho vzdelávanie, ktoré vďaka dcérinmu štúdiu vníma Gabriela Grznáriková.
Takýto systém však považuje spoločnosť iba za dočasný, keďže niektoré zručnosti dokáže online výučba suplovať iba čiastočne. Preto sa po skončení pandémie vrátia študenti späť do školských lavíc a digitálna forma štúdia bude slúžiť len ako doplnok praktickej výuky.

Benefity a istota pracovnej ponuky

Oproti klasickým školám žiaci v programe duálneho vzdelávania získavajú celý rad benefitov, podobne ako je to v prípade klasických zamestnancov. Po nástupe do školy dostanú pracovné oblečenie a smartfón, ktorý potrebujú kvôli práci na filiálkach a môžu sa s ním pripojiť aj na online vyučovanie. Rodičov nepochybne poteší fakt, že firma prepláca všetky náklady súvisiace s dopravou, bývaním na internáte internát a stravou žiakov počas praktickej výučby, čo znamená, že sa nemusia obávať zaťaženia rodinného rozpočtu. K obrovským benefitom patrí aj štipendium. Okrem toho žiaci dostávajú gastro kartu a celý rad ďalších výhod vrátane ročného kreditu benefitov v hodnote 90 eur.
Celkovo je tak rodina študenta duálneho vzdelávania ušetrená nákladov spojených so vzdelávaním až do hodnoty 3490 eur. „Veľmi sa mi páči záujem spoločnosti dm drogerie markt o jej žiakov a ich uvedenie do života s maximálnym záujmom o ich budúcnosť. Či už ide o zážitkové workshopy komunikáciu zamestnancov dm so študentmi, alebo systém benefitov vrátane štipendia,” dodáva na záver Grznáriková.
Navyše, spoločnosť ráta so svojimi študentmi aj v budúcnosti a môžu rátať s ponukou práce hneď po skončení štúdia, čím získavajú vynikajúci štart kariéry, nakoľko do pracovného života nastupujú v prostredí, ktoré je im dôverne známe. Tí žiaci, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na vysokej škole môžu zostať v kontakte s firmou prostredníctvom stáže a neskôr sa v prípade záujmu, tiež stať plnohodnotným zamestnancom.

www.dm-jobs.sk

Ilustračné foto.
Zdroj: DM
Ilustračné foto.