Na Slovensku sa má zakázať držba vybraných druhov veľkých mačkovitých šeliem, medveďov a primátov. Regulovať sa má ich súkromný a komerčný chov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Zákaz dražby šeliem a primátov

Zakázaná bude podľa novej legislatívy držba živých exemplárov tigrov, leopardov, levov, gepardov, jaguárov, rysov, púm, medveďov a primátov.

,,Cieľom zavedenia zákazu odovzdania uvedených exemplárov do držby zariadeniu alebo inej osoby v rámci SR je zároveň eliminovať možnosť nadobúdať exempláre držané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákazu inými súkromnými chovateľmi na území SR, aby sa tak zabránilo zväčšovaniu počtu takýchto chovateľov," tvrdí envirorezort, ktorý novelu predložil.

V Národnej prírodnej rezervácii Svrčinník s 5. stupňom ochrany žije aj vzácny tetrov hlucháň.
Neprehliadnite

Oddnes chránime naše lesy prísnejšie. Aj pre spor s úniou kvôli hlucháňovi

Na zvieratá držané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákazu, sa zákaz držby nemá vzťahovať a chovatelia si ich budú môcť ponechať na dožitie. Zároveň zákaz držby nebude platiť na zvieratá, ktoré boli nadobudnuté vlastným odchovom u chovateľa od 1. februára 2022 do 30. októbra budúceho roka.

Držané v rozpore so zákonom

Cieľom je podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR zabezpečiť, aby mláďatá narodené v stanovenom období, ktoré boli pravdepodobne počaté pred nadobudnutím účinnosti zákazu držby, neboli považované za držané v rozpore s týmto zákonom.

Zákaz držby sa nemá vzťahovať napríklad na licencované zoologické záhrady, chovné stanice a rehabilitačné stanice pôvodných druhov živočíchov, záchytné strediská, zariadenia prevádzkované osobou zapojenou do programu starostlivosti pre predmetné druhy, zariadenia pre živočíchy používané na vedecké alebo vzdelávacie účely, veterinárne ordinácie a kliniky.

Na snímke zmodernizovaná pravá plavebná komora Vodného diela (VD) Gabčíkovo 23. novembra 2021 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian
Neprehliadnite

Budaj: Vodné dielo Gabčíkovo si napriek rozporom pri výstavbe plní svoju úlohu

Zaviesť sa má aj povinnosť vyhotovenia fotodokumentácie neživého exemplára vo forme spracovanej kože s jedinečným vzorom alebo dermoplastického preparátu vybraných druhov živočíchov s kožou s jedinečným vzorom. Ide o vybrané druhy mačkovitých šeliem.

Stotožnenie exemplárov

,,Vyhotovenie fotodokumentácie má za cieľ umožniť stotožnenie držaných neživých exemplárov takýchto živočíchov a minimalizovať tak možnosť vydávať nelegálne nadobudnuté exempláre za legálne nadobudnuté a evidované exempláre pri prípadnej kontrole orgánmi vymáhania práva," vysvetľuje MŽP.

Novela má tiež posilniť kompetencie a oprávnenia orgánov štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov. Účinnosť má nadobudnúť od 1. februára 2022.

CEEC Budaj enviro
Neprehliadnite

Ján Budaj: Firmy môžu dostať z Envirofondu v tomto roku 11 miliónov eur

,,Dôvodom zavedenia zákazu držby vybraných živočíchov je snaha predchádzať prenikaniu odchovaných zvierat a produktov z nich do nelegálneho obchodu. Spomínané druhy sú totiž dlhodobo predmetom nelegálneho obchodu, ktorý ohrozuje ich prežitie vo voľnej prírode.

Chov na komerčné účely

Zároveň produkty z nich sú čoraz viac vyhľadávané na trhu s tradičnou ázijskou medicínou, čo vytvára dopyt po ich odchovávaní v zajatí na komerčné účely,” uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).

Schválenie novely víta aj europoslanec z mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Martin Hojsík či iniciatíva Zvierací ombudsman. Hojsík upozornil, že treba odsledovať, či budú zmeny dobre implementované a riadne kontrolované.

Boris Kollár
Neprehliadnite

Stroskotanie reforiem a samovražedné sklony slovenskej vlády, Budaj verzus kapitáni priemyslu

,,Na Slovensku je chovaných v zajatí až 233 veľkých šeliem. Našim cieľom nie je zrušiť všetky zariadenia, ktoré sa venujú záchrane veľkých šeliem. Naopak, cieľom je vytvoriť podmienky pre vznik záchytných staníc, kde by sa šelmy v núdzi mohli v prípade potreby umiestniť, ak by zariadenia spĺňali všetky podmienky, ktoré si takéto zvieratá pre život vyžadujú," skonštatoval.