Na utorňajšom brífingu to vyhlásil predseda LOZ Peter Visolajský. Podľa neho by to znamenalo porušenie zákona o mzde lekárov, ktorý im garantuje minimálnu mzdu.

P. Visolajský zdôraznil, že LOZ nie je odporcom zohľadňovania princípu zásluhovosti pri odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov a odborári sú pripravení o tom kedykoľvek diskutovať.

„Ako lekári z nemocničných oddelení len privítame, ak sa kvalita lekára bude odmeňovať viac. Ale s porušením dohody, ktorá zákonom stanovila minimálnu mzdu lekára, súhlasiť nebudeme,“ povedal šéf odborov.

Štrajkovať zatiaľ neplánujú

Čestný predseda LOZ Marian Kollár tvrdí, že zákonom stanovená mzda lekára stabilizovala stav lekárov na Slovensku. Po jej prípadnom zrušení by podľa neho lekári opäť začali odchádzať do zahraničia. „Nerozumieme postoju ministra, čo chce docieliť,“ vyhlásil M. Kollár.

Predstavitelia odborov zatiaľ nechceli hovoriť o prípadných krokoch ako štrajky alebo hromadné výpovede, aké dávali pred šiestimi rokmi, keď sa snažili o uzákonenie svojich mzdových požiadaviek.

P. Visolajský tiež pripomenul, že je dôležité, aby minister riešil lepšie ohodnotenie zdravotných sestier. „Máme pocit, že sme asi jediná krajina Európskej únie, ktorá nerieši nedostatok personálu v nemocniciach, ale radšej s týmto personálom zápasí, čo je na škodu pacienta,“ uzavrel P. Visolajský.

Drucker odborárov upokojuje

Minister T. Drucker v reakcii skonštatoval, že zásluhovosť by mala byť súčasťou odmeňovania zdravotníckych pracovníkov. Je to téma, o ktorej chce rokovať so sociálnymi partnermi.

„My nechceme, aby sa znížil objem peňazí, ktorý ide v rámci valorizácie na mzdy zamestnancov ani o jeden cent,“ zdôraznil minister. Nepovažuje za štandardné, keď to odbory a priori odmietajú.

„Nikdy nebude na stole téma znižovania koeficientov,“ povedal T. Drucker. Podľa neho je prirodzené, že sa odbory obávajú. „Ale ubezpečujem ich, že sa nikomu na mzdu nesiahne,“ uzavrel minister.