„Na to, aby sme dosiahli aj na ovocie na vyššie položených konároch, potrebujeme ambiciózne zmeny a reformy,“ uviedol ÚV s tým, že to je jedným z cieľov správy o produktivite z dielne Národnej rady pre produktivitu SR (NRP) a Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA). Dokument obsahuje bilanciu produktivity na Slovensku za uplynulé obdobia vo viacerých oblastiach hospodárstva, ako aj identifikáciu viacerých opatrení, ktorých účelom je podporiť rast produktivity slovenskej ekonomiky a zvýšiť jej konkurencieschopnosť. Ako skonštatoval ÚV, to môže byť užitočné najmä v období naštartovania ekonomiky po kríze spôsobenej pandémiou nového koronavírusu.

„Slovensko sa doteraz ekonomicky profilovalo predovšetkým ako montážna dielňa pre zahraničných producentov, predovšetkým automobilky. Táto stratégia bola zatiaľ mimoriadne úspešná, ale nedávne spomalenie rastu produktivity ukazuje, že nie je dlhodobo udržateľná,“ uviedol externý spolupracovník ISA Úradu vlády Ján Fidrmuc s tým, že správa identifikuje aj oblasti, v ktorých má slovenské hospodárstvo potenciál na zvýšenie produktivity do budúcna, a navrhuje i opatrenia, ako to docieliť.

Ako uviedol člen NRP a riaditeľ odboru výskumu NBS Martin Šuster, hĺbkovú analýzu víta. Rada dáva podľa jeho slov 10 konkrétnych odporúčaní na zvýšenie produktivity, a teda v konečnom dôsledku aj na zlepšenie životnej úrovne obyvateľov Slovenska. „V nasledujúcej správe o konkurencieschopnosti by sme sa mali hlbšie analyticky zamerať na vybrané otázky - a postupne budovať modelový aparát na hodnotenie vplyvu našich hospodárskych politík na konkurencieschopnosť a produktivitu,“ uzavrel Šuster.