Domácnosti odoberajúce teplo a teplú vodu od veľkých výrobcov tepla sa tento rok nemusia obávať vysokých nedoplatkov. Ako informoval Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT), za priaznivým vyúčtovaním nákladov za teplo je okrem iného teplé počasie v minulom roku.

Podľa meraní Slovenského hydrometeorologického ústavu bol vlaňajší rok piaty najteplejší od roku 1931. Preto počas vykurovacej sezóny nebolo potrebné kúriť viac ako obvykle.

Reakcie na vysoké ceny energií

K priaznivému vývoju tiež podľa teplárov prispelo zlepšenie celkovej situáciu v súvislosti s pandémiou covid-19 a zrušenie karanténnych opatrení ešte začiatkom minulého roka. Ľudia sa tak opäť viac zdržiavali mimo domova, čo sa odrazilo na poklese spotreby, hlavne spotreby teplej vody, ktorá klesla v priemere o 8 percent v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi.

„Nedoplatkov sa odberatelia nemusia obávať ani z dôvodu nárastu cien tepla. Oproti domovým kotolniam, kde sa cena tepla zvýšila v roku 2022 aj o 300 percent, výrobcovia tepla zo systémov CZT (centrálne zásobovanie teplom, poz. redakcie) dokázali na negatívne výkyvy cien na trhu s energiami reagovať flexibilnejšie, čo sa prejavilo aj na miernejšom náraste cien tepla pre rok 2022,“ podotkol predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.

Ročné vyúčtovanie do konca mája

Výhodou systému CZT je podľa neho, že mnohí dodávatelia používajú na výrobu tepla biomasu alebo kombináciu plyn plus biomasa, čo tiež prispieva k stabilizácii cien. „Zároveň systémy CZT dokážu dynamické nárasty cien plynu rovnomernejšie rozložiť a utlmiť v čase a vo svojom portfóliu. Väčšie, silnejšie spoločnosti s technickým a obchodným zázemím a s nákupnými stratégiami majú kapacitu na to, aby komoditné trhy sledovali, optimalizovali nákupnú politiku a chránili svojho spotrebiteľa, čo samostatné bytové kotolne či individuálni spotrebitelia jednoducho nedokážu,“ dodal Janiš.

Do 31. mája musí správca doručiť vlastníkom bytov ročné vyúčtovanie nákladov na bývanie za rok 2022. Vo vyúčtovaní nesmú chýbať údaje k platbám za teplo na vykurovanie a ohrev teplej vody.

Slovenský zväz výrobcov tepla združuje viac ako 100 dodávateľov tepla na celom Slovensku. V spoločnostiach združených v rámci SZVT pracuje takmer 4 000 ľudí, ktorí počas celého roka zabezpečujú plynulú výrobu a dodávku tepla a teplej vody, ako aj servis v prípade porúch. Prostredníctvom systémov CZT je zabezpečovaná dodávka tepla v 188 mestách a obciach na Slovensku pre takmer 2 milióny občanov.

Ďalšie dôležité správy

elektrina, elektromer
Neprehliadnite

Premiéra vyzvali na zastavenie plytvania financiami na kompenzácie energií