Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá zastrešuje projekt Zelená domácnostiam, vyhlási pre mimobratislavské regióny ôsme kolo o 15:00. „Vyčlenená je suma 1,5 milióna eur. Preto je pravdepodobné, že kolo bude trvať krátko,“ informoval vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Domácnosti, ktoré majú záujem o podporu na malé OZE, by nemali podľa agentúry zabudnúť na viacero pravidiel. „V prvom rade si treba pozorne prečítať manuál. Sú v ňom zobrazené aj všetky polia s náležitosťami elektronickej žiadosti,“ dodal S. Jurikovič.

Taktiež je potrebné pripraviť si všetky potrebné údaje vopred. „Čas vypĺňania svojej žiadosti si môžu domácnosti skrátiť, ak si údaje vopred pripravia a pri vypĺňaní už budú presne vedieť, čo a ako vyplniť,“ doplnil S. Jurikovič.

Najčastejšie chyby v žiadostiach

Domácnosti by mali podľa neho pozorne zadávať najmä číslo listu vlastníctva, súpisné číslo domu, druh zariadenia a počet kolektorov alebo panelov. „Práve pri nich sa stávajú najčastejšie chyby, kvôli ktorým nemožno poukážku využiť,“ upozornil. Rovnako dôležité je uviesť správnu emailovú adresu, na ktorú bude zaslaný potvrdzovací email.

SIEA už rozposlala domácnostiam poukážky zo šiesteho a siedmeho kola. „Domácnosti, ktoré už získali poukážky, by si mali údaje na nich skontrolovať čím skôr. Od vydania poukážok majú 30 dní na to, aby údaje spolu so zhotoviteľmi preverili a poukážky zarezervovali v informačnom systéme. Ak dovtedy zistia, že platnú vydanú poukážku z rôznych dôvodov nevyužijú, ale chcú sa o novú poukážku na ten istý druh zariadenia uchádzať už v nasledujúcom kole, je nutné platnosť získanej poukážky predčasne ukončiť,“ konštatoval S. Jurikovič.

Zdroj: SITA