K dohode sociálnych partnerov o výške minimálnej mzdy na rok 2022 do 15. júla, ako ustanovuje zákon, nedošlo. Prezídium Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR tak odsúhlasilo zachovať výšku minimálnej mzdy pre budúci rok v zmysle platného znenia zákona o minimálnej mzde, teda na úrovni 57 percent mesačnej nominálnej mzdy spred dvoch rokov. Informovala o tom hovorkyňa AZZZ Miriam Filová.

Suma mesačnej minimálnej mzdy na rok 2022 by tak podľa AZZZ predstavovala 646 eur. „Zároveň trváme na zachovaní odpojenia príplatkov. Dosiahnutý minuloročný kompromis je pre podnikateľský sektor určite lepším riešením, ako keby sa minimálna mzda mala určovať podľa vtedy platného zákona, čo by bolo pre firmy v aktuálnej situácii neudržateľné," podotkla Filová.

Eurobankovky v ruke
Neprehliadnite

Priemerná mzda si udržala rast, nie však vo všetkých odvetviach

Asociácia opakovane poukazuje na skutočnosť, že v súčasnej situácii v súvislosti s pandémiou ochorenia covid-19 je veľmi dôležité zodpovedne pristúpiť aj k určeniu výšky minimálnej mzdy tak, aby nedošlo k ešte väčšiemu negatívnemu dosahu na hospodárstvo a zamestnanosť. „Naším spoločným cieľom by malo byť zachovanie zamestnanosti v maximálnej možnej miere a udržanie životaschopnosti firiem. V predchádzajúcich rokoch minimálna mzda rástla skokovo a neúmerne rástla v porovnaní s priemernou mzdou, respektíve v porovnaní s okolitými štátmi," zdôraznila hovorkyňa.

Zároveň dodala, že AZZZ dlhodobo podporuje otvorenie diskusie o zvýšení čistej mzdy pre nízkopríjmových zamestnancov pri nezvyšovaní, respektíve znížení nákladov ceny práce pre zamestnávateľov napríklad zavedením „odpočítateľnej odvodovej položky" alebo znížením odvodov pre túto skupinu zamestnancov. Tento zámer by podľa asociácie mohol zvýšiť motiváciu zamestnávateľov vytvárať nové pracovné miesta pre nízkopríjmových zamestnancov.