Aktualizované v celom rozsahu:

„Nedošlo k dohode. Všetci sociálni partneri si držali svoje pozície. Po prvý raz sme urobili aj test z hľadiska vplyvov na podnikateľské prostredie. Aj na základe neho sme prišli k názoru, že toto je kompromisné riešenie. Je to návrh, ktorý nezhorší konkurencieschopnosť podnikateľov, je to návrh, ktorý je zvládnuteľný a dopady z neho vyplývajúce sú z dvoch tretín na podnikateľské subjekty a z jednej tretiny na verejné služby a štátnu službu,“ skonštatoval po rokovaní tripartity J. Richter.

Minimálna mzda by sa mala v budúcom roku dotknúť približne 85-tisíc zamestnancov. „Nikdy nebudem súhlasiť s regionálnou minimálnou mzdou, sektorová minimálna mzda je otvorená,“ podotkol J. Richter.

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR trvá stále na svojom návrhu, aby minimálna mzda stúpla na 635 eur. „Zotrvávame na našom stanovisku, táto suma vyjadruje 60 percent predpokladanej priemernej mzdy pre rok 2019. Napriek tomu odporúčame ministerstvu práce, aby svoj návrh prehodnotilo a navrhlo minimálnu mzdu minimálne na úrovni rastu o 10 percent oproti súčasnej minimálnej mzde, aby tento rast bol ako predpokladaný rast miezd vo verejnom sektore pre rok 2019,“ doplnila viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová.

Ministerstvo práce navrhuje minimálnu mzdu zvýšiť na 520 eur. „Je to primeraný rast vo výške 8 percent, presne korešponduje aj s návrhom nových platových taríf. Myslím si, že je na Slovensku priestor, aby sme minimálnu mzdu zvýšili a prekročili 500-eurovú hranicu a priblížili sa k sume 520 eur hrubej minimálnej mzdy,“ dodal P. Pellegrini.