Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vyzýva dodávateľov elektriny a plynu, aby pri zabezpečovaní inštitútu dodávky poslednej inštancie (DPI) brali na zreteľ aspekty ochrany odberateľa. Uviedol to hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Regulačný úrad podľa neho vyzýva dodávateľov elektriny a plynu, ktorí majú povinnosť podľa zákona o energetike uzavrieť zmluvu s odberateľmi v domácnosti, aby komunikovali voči dotknutému odberateľovi transparentne, spôsobom, ktorý je pre odberateľa zrozumiteľný a umožní mu spoľahlivé rozhodnutie sa na základe všetkých nevyhnutných porovnávacích parametrov.

Richard Sulík tlačová konferencia na tému: Aktuálna situácia v energetike
Neprehliadnite

Návrh ÚRSO na zľavy prinesie firmám úsporu 170 miliónov eur, tvrdí R. Sulík

Právo odberateľa poznať cenu a cenové aspekty dodávky DPI má byť podľa Igaza zabezpečené jednoznačným a transparentným spôsobom, a to aj pravidelným, na mesačnej báze zverejňovaným aktualizovaným cenníkom dodávky DPI tak, aby sa odberateľská verejnosť mohla s cenami DPI oboznamovať priebežne bez ohľadu na to, či sa odberateľ nachádza alebo nenachádza v režime DPI.

Pre odberateľa, pre ktorého dodávateľ DPI začal dodávku v režime poslednej inštancie, platí podľa Igazových informácií cenník platný v mesiaci, v ktorom sa začala dodávka v režime poslednej inštancie, na celé obdobie DPI, maximálne však 3 mesiace.

Na snímke predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris počas tlačovej konferencie so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR Karolom Galekom na tému: Predĺženie prevádzky obnoviteľných zdrojov vyrovná dlhy aj zníži cenu elektriny. V Bratislave 13. apríla 2021. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

ÚRSO žiada distribučky, aby zákazníkom Slovakia Energy neúčtovali maximálne ceny

Úrad vyzýva dodávateľov DPI, aby pri vystavovaní rozpisov preddavkových platieb vychádzali z cenníkov štandardných regulovaných produktov, teda aby odberateľom celkový predpokladaný náklad na dodávku energie rozložili do 12-mesačného fakturačného cyklu (princíp 11 preddavkových a jednej vyúčtovacej faktúry).

Igaz dodal, že dodávatelia DPI by mali bez zbytočného odkladu poučiť dotknutých odberateľov o uplatňovanom cenníku DPI, uplatňovaných cenových a necenových podmienkach týkajúcich sa dodávky v režime DPI a o možnostiach čo najskoršieho prechodu z režimu DPI do režimu dodávky energie v štandardnom zmluvnom vzťahu.