Princípy konceptu priemysel 4.0 má zavedených len 51 percent slovenských podnikov napriek tomu, že od jeho vzniku uplynulo viac než desať rokov. Táto takzvaná štvrtá priemyslová revolúcia označuje trend digitalizácie a s ním spojenú automatizáciu výroby. Aj keď pandémia nového koronavírusu urýchlila túto evolúciu, vojna na Ukrajine a nárast cien energií priority firiem zmenili. Problematike digitalizácie sa doteraz nevenovalo až 30 percent slovenských podnikov, väčšine z nich by však mohla napomôcť ušetriť. Upozornil na to prieskum informačno-technologickej (IT) spoločnosti Soitron.

Prepojenie reálneho a virtuálneho sveta

Fenomén digitalizácie spočíva v prepojení reálneho a virtuálneho sveta. Podľa myšlienok tejto revolúcie majú v budúcnosti vzniknúť inteligentné digitálne továrne, ktoré budú za pomoci moderných technológií realizovať jednoduché a opakujúce sa činnosti, ktoré doteraz museli vykonávať ľudia.

Podľa odborníkov spomaľuje digitalizáciu firiem ich nedostatočná oboznámenosť s prínosmi, ktoré im môže priniesť. „Trh je síce preplnený informáciami zo strany technologických firiem, tie však väčšinou zabúdajú, že nosným zámerom digitalizácie nie sú technológie, ale zlepšenie podnikateľských a ekonomických výsledkov podnikov. Digitalizácia nie je o hotových aplikáciách, ktoré sa inštalujú z podniku do podniku, ale vytvárajú alebo skladajú sa individuálne na mieru každej firme," upozornil Martin Morháč z IT spoločnosti Sova Digital.

Malé podniky sa nezaoberajú digitalizáciou

V súčasnej dobe sú podľa nich najviac digitalizované väčšie nadnárodné spoločnosti. Záujem majú predovšetkým o zber a vyhodnocovanie údajov, ktoré majú zlepšiť organizáciu a riadenie firiem a zároveň napomôcť s úsporami.

„K tomu firmy potrebujú dáta o vyťaženosti strojov a zariadení, spotrebe energií, zdrojoch plytvania. Výsledkom digitalizácie je odstránenie plytvania na všetkých úrovniach podnikových procesov. Najmä v tejto oblasti má každý podnik veľké rezervy," dodáva Morháč.

Priemysel 4.0 je súčasťou plánu obnovy

Transformácia na priemysel 4.0 je taktiež súčasťou plánu obnovy a odolnosti, ktorý vznikol minulý rok ako reakcia na krízu vyvolanú pandémiou nového koronavírusu. Jeho hlavným cieľom sú predovšetkým investície rozdelené do piatich hlavných oblastí, ktoré sa týkajú vzdelávania, efektívnej verejnej správy a digitalizácie, inovácií, zelenej ekonomiky a zdravia. Slovensko môže na jednotlivé oblasti vyčerpať zhruba šesť miliárd eur z európskych fondov.

Odborníci ďalej upozorňujú na potrebu nových profesií, bez ktorých nebude digitalizácia možná. „Nemáme analytikov, dátových vedcov, chýbajú priemyselní inžinieri," vymenúva Morháč. „V podnikoch by mali vznikať takéto odborné tímy," zdôrazňuje.

Ďalšie dôležité správy

Protherm
Neprehliadnite

Priemysel trpí a klíčiaci optimizmus podporia najmä nové investície