„Práce na výstavbe diaľničného úseku D1 Budimír – Bidovce prebiehajú v zmysle časového, vecného a finančného harmonogramu. Na stavbe sa momentálne realizujú zemné, prevažná časť stavebných prác sa vykonáva na mostných objektoch,“ uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Ukončenie stavebných prác a sprejazdnenie úseku NDS plánuje podľa harmonogramu v zmluve, teda v decembri 2019. Výstavba úseku diaľnice D1, ktorý bude súčasťou východného obchvatu Košíc, sa začala v novembri 2016.

Investorom projektu je Národná diaľničná spoločnosť. Rozpočet na úsek v dĺžke 15,46 kilometra je 197,4 milióna eur bez DPH. Stavbu financovanú z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu realizuje spoločnosť Skanska SK.

Budovaná diaľnica D1 v úseku Budimír – Košické Oľšany – Bidovce napojením na úsek D1 Prešov - Budimír preberie podstatnú časť celkovej dopravy z úseku cesty I/68 a I/19, najmä tranzitnú nákladnú dopravu.