„Po nadobudnutí právoplatnosti EIA môže zhovotiteľ pokračovať v dostavbe,” skonštatoval šéf NDS Ján Ďurišin.

EIA má definitívne potvrdiť trasovanie, konkrétne takzvanú severnú tunelovú variantu. Pôvodne sa mal tunel raziť južnou trasou, ibaže sa v ňom objavili nepredvídané geologické podmienky, teda nestabilné prostredie. Kvôli nim stavba stála približne tri roky.

V údržbe našli aj priestor na úspory

Tunel bude dlhší o 1,6 kilometra, ale celková dĺžka úseku sa skráti o tristo metrov. To má priniesť úspory pri údržbe diaľnice.

Dodatok podpísala diaľničná spoločnosť so súčasnými zhotoviteľmi, teda OHL ŽS a Váhostavom. Podľa slov J. Ďurišina bolo výhodnejšie podpísať dodatok k zmluve ako tendrovať nového zhotoviteľa, pretože by sa výstavba neúmerne natiahla.

„Optimistické varianty hovorili o roku 2030,” odhaduje. Okrem toho by vraj vypísanie novej súťaže znamenalo, že štát by musel vrátiť asi 50 miliónov eurofondov, ktoré pri stavbe čerpal.

Projektovú dokumentáciu nemajú

Predbežne sa náklady na dostavbu zdvihli o 61 miliónov eur. Je to o 27 percent viac, ako bola pôvodná vysúťažená cena. Aká bude výsledná suma však NDS podľa slov jej predstaviteľov nevie momentálne povedať.

Podklady na územné a stavebné rozhodnutie totiž začnú spracúvať až po dodaní rozhodnutia o dopadoch na životné prostredie (EIA). „Až z týchto podkladov sa dá definitívne určiť aktuálna cena diela,” myslí si J. Ďurišin

NDS tvrdí, že ak by mali posúdiť obe navrhované trasy, pričom EIA má určiť tú, ktorá sa bude realizovať, išlo by o veľmi nákladné riešenie. Cenu ovplyvní napríklad aj výkup pozemkov.

Okrem toho je aj dodatková cena riešená cez takzvaný žltý fidic, čo znamená, že projekt vypracuje vytendrovaná firma. A pri ňom platí, že každá cena je len predbežná a platí až tá, ktorá je na záverečnej faktúre.

„Predbežná cena je stanovená na to, aby, kým sa dopracujú tieto dokumenty, mohol zhotoviteľ pokračovať na objektoch, ktoré neboli nacenené,” dodáva J. Ďurišin. Ako príklad uvádza raziacie práce.

Riziko dodatočného „zahojenia“

Podľa Jána Kovalčíka z INEKO je legitímne povedať, že cenu zatiaľ nie je možné presne stanoviť. „Dôležité ale bude, akým spôsobom je upravený mechanizmus, ktorým sa nacenia neskoršie práce.“ Dá sa k nim totiž podľa neho postúpiť rôznymi spôsobmi.

Pričom - ako upozorňuje - bola celá stavba vysúťažená s veľmi nízkou cenou, a je preto pravdepodobné, že zhotoviteľ bude mať snahu sa na nových objektoch dodatočne „zahojiť“. „Bude dôležité, aby si toto NDS dokázala ustrážiť,“ hovorí J. Kovalčík.

Už teraz je však jasné, že kvôli pozastaveniu prác by sa mal projekt predražiť o približne jedenásť miliónov eur. Aj tu však platí, že NDS dodá presné vyčíslenie až s právoplatnou EIA v rukách.

V týchto nákladoch majú byť podľa NDS zarátané aj nová dokumentácia pre územné rozhodnutie či stavebné povolenie. „Nedokážeme oddeliť to, čo je v rámci tej stavby,” dodáva.

Analytici dodatok nevideli

Dodatok neprešiel zhodnotením vládnych analytikov z Útvaru hodnota za peniaze. „Nenapĺňalo to charakter toho, prečo by sa mali k tomu vyjadriť,” tvrdí NDS.

Dodatok bol podľa nej kontrolovaný ministerstvom dopravy a prešiel aj konzultáciami s Európskou komisiou. Toto všetko by malo zaistiť, že úsek Hubová - Ivachnová sa zaplatí z eurofondov.

Okrem toho sa NDS odvoláva aj na to, že od JASPERS (európskej organizácie zloženej z eurokomisie či bánk EIB a EBOR) poskytujúcej nezávislé poradenstvo k veľkým projektom, veľmi pozitívne zhodnotenie k novému razeniu tunela z hľadiska geológie.

NDS nepredpokladá, že by sa časti už postavenej diaľnice v budúcnosti nevyužívali.