Špičkové diagnostické zariadenie pracoviska nukleárnej medicíny vybavené PET/CT kamerou (pozitrónovo-emisná tomografia a počítačová tomografia) v Košiciach uzavreli. Investor, ktorý do vybudovania pracoviska vložil približne 3 milióny eur, skupina Agel biznismena Tomáša Chreneka, zariadenie odmontovali ku koncu marca a odviezli do Česka. Priestory pre PET/CT kameru dal Agel v Košiciach do prevádzky iba v polovici roku 2011.

Agel Diagnostic, dcérska spoločnosť Agelu, mal problémy s uzatvorením zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Garantované platby mal iba od Union zdravotnej poisťovne. So Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) mali podpísanú zmluvu, no nastal problém s dodatkom zmluvy, ktorý mal určiť cenu a množstvo zdravotných výkonov. „VšZP je na východe Slovenska dominantnou zdravotnou poisťovňou. Bez nej to nemalo zmysel,“ tvrdí hovorkyňa Agelu na Slovensku Marta Csergeová.

Pripomína, že ak sa situácia dorieši, sú schopní zariadenia zakúpiť a namontovať do pripravených priestorov. Agel celý projekt rozbiehal v Košiciach v spolupráci s Inštitútom nukleárnej a molekulárnej medicíny.

VšZP hovorí, že „dodatok k zmluve nenadobudol účinok, keďže nedošlo k jeho zverejneniu v zákonom stanovenej lehote, nebol platný.“

Zároveň však hovorkyňa Všeobecnej Dana Gašparíková pripomína, že „VšZP má záujem zazmluvniť pracovisko PET v Inštitúte nukleárnej medicíny, vzhľadom na komplexnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Toto zdravotnícke zariadenie je akciovou spoločnosťou, ktorej jediným akcionárom je štát v zastúpení Ministerstva zdravotníctva SR. Záujem o zazmluvnenie tohto pracoviska je plne v súlade so stratégiou nákupu zdravotnej starostlivosti, pokiaľ ide o komplexnosť a ucelenosť poskytovania zdravotnej starostlivosti.“

Zjednodušene, VšZP zazmluvní PET/CT kameru, ak si ju na vlastný účet zakúpi štátny Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny.

Zatiaľ sú na Slovensku iba štyri PET/CT kamery, ktoré robia diagnostiku najmä onkologických ochorení prostredníctvom takzvaných rádiofarmák, ktoré sa vyrábajú v bratislavskom zariadení podliehajúcom ministerstvu školstva – Biont, a.s. Tieto diagnostické kamery sú v Onkologickom ústave svätej Alžbety v Bratislave, v štátnom bratislavskom zariadení Biont, v Nitre spoločnosť Izotopcentrum a v Banskej Bystrici vlastní PET/CT kameru Chrenekov Agel Diagnostic.

Podľa prepočtov OECD je optimálne, ak na milión ľudí pripadá jedna PET/CT kamera. Na Slovensku je problém, že tento diagnostický systém úplne chýba na východe Slovenska a onkologickí pacienti musia chodiť z tohto regiónu na vyšetrenia stovky kilometrov do Bratislavy alebo Banskej Bystrice.

VšZP navýšila možnosť viac vyšetrení urobiť na bratislavskom zariadení v spoločnosti Biont. Na tomto zariadení sa striedajú dve spoločnosti. Časť výkonov fakturuje samotný Biont a časť spoločnosť zo skupiny Pro Diagnostic Group. Pre obe spoločnosti pracuje rovnaký tím zamestnancov a rovnaká PET/CT kamera.

Prvá štátna PET/CT kamera bola financovaná z deblokácie ruského dlhu voči Slovensku pri štarte výstavby cyklotrónového centra v Bratislave. Do účtovníctva Biontu bola vložená v hodnote 250 miliónov korún (8,3 milióna eur).

Hodnota, za ktorú sa obvykle kupujú tieto zariadenia, je približne 2 milióny eur. Aj to zapríčinilo, že kým zdravotné poisťovne v okolitých krajinách za jedno vyšetrenie platili od 1 000 do 1 300 eur, na Slovensku boli ceny nadstavené až na 2 000 eur. Zariadenia tak nemohli vyšetrovať toľko pacientov, aká bola ich kapacita. Obvykle robili iba polovicu toho, čo mohli.

V súčasnosti sa čakacie doby na PET/CT kamery pohybujú okolo dvoch týždňov.

Diagnostickú kameru v Košiciach majitelia odmontovali a odišli

Ilustračné foto - Milan Illík