Časopis Forbes vlani zaradil M. Dospivu na ôsmu priečku najbohatších Čechov s majetkom v odhadovanej výške 23 miliárd českých korún.

Dospivovou rigoróznou prácou sa pred rokom v tichosti zaoberala zvláštna komisia Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, ktorá už riešila Dankov plagiát. Finančník z Penty sa stal doktorom práv za prácu, „ktorú ukradol inému študentovi", píše Denník N.

Finančníkova rigorózna práca na tému Medzinárodná ochrana ľudských práv sa zhoduje s diplomovou prácou študenta Andreja Šteca, ktorá mala rovnaký názov. Tento študent ju ale odovzdal dva roky pred M. Dospivom, v roku 2000 na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

„Štecovu 70-stránkovou prácu použil Dospiva skoro celú. Prepísal v nej slovo diplomová na rigorózna a vypustil polstránkový záver, ktorý nahradil iným textom v rozsahu jeden a pol strany," napísal Denník N.

Dospiva podľa denníka ignoroval otázku, ako je možné, že sa jeho práca zhoduje s diplomovou prácou študenta bratislavskej univerzity. V zaslanom stanovisku tvrdil, že sa pred 18 rokmi stal doktorom práv v súlade s pravidlami.

„Ale aj vtedy platilo, že študent musel prácu napísať sám, a nie okopírovať cudziu. Išlo o neprípustný podvod, za ktorý mohli študenta vyhodiť, a nie mu udeliť diplom," dodal denník. Že sa bohatý a vplyvný podnikateľ dopracoval k titulu vykradnutím cudzej práce, svedčí aj to, že v Dospivovej práci sú uvedené aj pasáže o kolokviu v Štrasburgu, ktorého sa A. Štec zúčastnil, ale M. Dospiva tam nebol. A. Štec písal svoju prácu v množnom čísle, M. Dospiva ju prepísal do jednotného čísla, ale na mnohých miestach to zabudol zmeniť. Podľa Denníka N odpísal aj hrúbky.

Vo vyjadrení pre ČTK dnes M. Dospiva reagoval tým, že absolventi Štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov v Moskve (MGIMO) dostávali ešte dva roky pred ukončením štúdia titul JUDr. automaticky. "Aj preto som si chcel po skončení štúdia na inštitúte v roku 1993 rigorózny titul dorobiť. Rozbiehali sme však podnikanie a nemal som na štúdium čas, a tak som tento titul získal spôsobom, ktorý nepovažujem za vhodný. Dnes by som tak určite nepostupoval," uviedol M. Dospiva.

Podľa Denníka N právnická fakulta UMB mala v tom čase nelichotivú povesť. Jej vznik schválila vláda Vladimíra Mečiara a počas Dankovej plagiátorskej aféry bývalý minister školstva Juraj Draxler hovoril o slabej úrovni školy a o tom, že tam bolo možné si titul kúpiť.

A. Štec v súčasnosti pôsobí na Súdnom dvor Európskej únie v Luxemburgu. Odhalenie Denníka N ho prekvapilo. „Ak sa spomínaná fakty potvrdí, som šokovaný," povedal. Ako expert špecializujúca sa na právo duševného vlastníctva, o ktorom prednáša v EÚ a USA, si vraj dokumenty vyhodnotí z hľadiska autorských práv. Zatiaľ nevie, či bude uvažovať o žalobe.

„Dnes, po takmer 20 rokoch, bohužiaľ univerzita nemá žiadne možnosti vyvodiť priame dôsledky (...)," uviedol rektor UMB Vladimír Hiadlovský, ktorý uvedené počínanie odsúdil ako „úplne neospravedlniteľné". Antiplagiátový systém univerzita zaviedla od roku 2010.

Poznámka: TREND je súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.