Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája tohto roka schodok vo výške 3,32 miliardy eur, čo je oproti aprílu nárast o 1,125 miliardy eur. Ide zároveň o medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 1,775 miliardy eur. Vo štvrtok o tom informovalo ministerstvo financií na svojej webovej stránke.

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 443,7 milióna eur, výdavky boli tiež vyššie, a to o 2,218 miliardy eur, alebo o 6,5 percenta.

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 101,9 milióna eur. „Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 77,8 milióna eur. Vzhľadom na to, že územnej samospráve boli prevedené prostriedky daní z príjmov právnických osôb vo výške 325,8 milióna eur, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný pokles na úrovni 233,2 milióna eur,“ uviedlo ministerstvo.

Pozitívny vývoj bol naopak zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 280,5 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 68,2 milióna eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 42,7 milióna eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 3,4 milióna eur. Zároveň došlo v rámci príjmov z rozpočtu Európskej únie k medziročnému rastu o 95,8 milióna eur alebo o 18,5 percenta.

Dividendy vzrástli medziročne o 220 miliónov eur. Bolo to najmä v súvislosti s odvedením dividend od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, ktoré mali byť podľa rezortu odvedené koncom minulého roka.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 27,7 milióna eur.

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ došlo k medziročnému nárastu o 318,2 milióna eur alebo o 52,9 percenta. Medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ predstavoval 30 miliónov eur.

Ďalšie dôležité správy

Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ján Tóth
Neprehliadnite

Cieľom vlády by podľa rozpočtovej rady mala byť stabilizácia dlhu a plnenie výdavkových limitov