Flexibilita podnikateľského prostredia nespočíva len v zmenách, ktoré prinesie trh, ale aj legislatíva. S novými daňovými povinnosťami, e-fakturáciou, ale aj opatreniami proti daňovým podvodom oboznamuje Ivan Paule, partner TPA Slovakia, ktorý sa špecializuje na služby auditu, interné kontroly a poradenstvo manažmentu stredne veľkých firiem.

Medzi legislatívne novinky posledných mesiacov patrí novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Čo od nej môžu daňovníci očakávať?

Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí vyššia daň z neudržiavaných stavieb stanovená prostredníctvom koeficientu sadzby dane. Ten bude môcť obec od 15. júna zvýšiť záväzným nariadením v rozmedzí od 1 do 10. Týmto koeficientom sa v prípade neudržiavaných stavieb vynásobí štandardná sadzba dane z nehnuteľnosti.

Ktorých daňovníkov sa vyššia daň týka?

Ide predovšetkým o vlastníkov, ktorí svoje stavby neudržiavajú, a to aj napriek tomu, že im stavebný úrad právoplatne nariadil zjednať nápravu. Vyššie dane budú platiť aj majitelia nehnuteľností, ktoré nezodpovedajú základným stavebným požiadavkám, prípade ohrozujú život a zdravie osôb. Tu by som ešte doplnil, že ide o stavby, pri ktorých nápravu nariadil stavebný úrad a ich majitelia nehnuteľnosti napriek tomu neopravili.

ilustracia, matovic, fico, populizmus, populisti, helicoptermoney
Neprehliadnite

Top v ekonomike: USA zrušili éru lacný peňazí. Traste sa pred socialistom I. Matovičom

Možno teda povedať, že schátraným stavbám „zvoní umieračik“?

Možno s určitosťou povedať, že vyššie dane budú niektorých daňovníkov motivovať k tomu, aby svoje stavby buď odstránili alebo uviedli do stavu, ktorý bude v súlade so stavebným zákonom a nebude nikoho ohrozovať.

Novinkou je aj zákon o celoeurópskom dôchodkovom produkte. Čo prinesie daňovníkom od 1. januára 2023?

Cieľom tejto úpravy je však ešte viac podporiť dobrovoľné sporenie daňovníkov po dovŕšení dôchodkového veku. Dávky vyplácané v súlade s podmienkami tohto zákona budú predstavovať zdaniteľný príjem sporiteľov. Pre lepšiu predstavu ide o rovnaký režim, v akom fungujú dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, ktoré je z hľadiska účelu obdobným produktom.

Nebude však zdanenie tohto príjmu ľudí demotivovať?

Nemusí k tomu nutne dôjsť, pretože v prípade sporenia prostredníctvom celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu si budú môcť sporitelia tiež uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, podobne ako je to v súčasnosti u príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie.

Avšak tu by som chcel doplniť, že ju možno uplatniť len do úhrnnej výšky 180 eur ročne zo všetkých zmluvných vzťahov, ktoré má sporiteľ v rámci doplnkového dôchodkového sporenia respektíve osobného dôchodkového produktu uzavreté.

Pri európskej legislatíve ostaneme. Ako pokračuje boj proti daňovým podvodom v DPH oblasti pri dodaní tovarov a služieb?

Európska komisia pracuje na smernici, ktorá predlží lehotu na uplatnenie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti do roku 2025. Má sa to však predovšetkým týkať oblastí, ktoré sú citlivé na daňové podvody, najmä dodania mobilných telefónov, obilnín, priemyselných plodín, prenos kvót skleníkových plynov alebo poskytovanie telekomunikačných služieb.

Možno v tejto oblasti očakávať aj iné novinky?

Určite je potrebné spomenúť aj mechanizmus rýchlej reakcie, ktorý návrh prináša. Umožňuje totiž dočasné zavedenie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti pri dodaní tovarov a služieb v situáciách, kedy náhle došlo k neočakávaným a rozsiahlym daňovým podvodom.

býk
Neprehliadnite

Investori si zložili ružové okuliare. Pred pádom ich ochráni návrat k základom investovania

Vráťme sa na Slovensko. V podnikateľskej sfére sa stále viac hovorí o takzvanej e-fakturácií. O čo vlastne ide?

Plánuje sa zaviesť jednotný proces elektronizácie obehu faktúr cez tzv. informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA), ktorý pochádza z dielne Ministerstva financií SR a finančnej správy. Cez portál finančnej správy budú podnikatelia zasielať údaje z vystavených ako aj prijatých faktúr, čo by malo prispieť k zníženiu ich administratívnej záťaže, a to plánovaným zrušením kontrolného výkazu DPH ako aj zjednodušením vypĺňania daňových priznaní.

Ako prebehne zavedenie tohto systému do praxe?

Verejná testovacia fáza prototypu IS EFA prebehne v júni 2022, pričom proces elektronizácie obehu faktúr by mal byť pre všetkých podnikateľov oficiálne zavedený v januári 2023. Podnikateľom s vlastnými softvérovými nástrojmi má umožniť preniesť údaje z faktúr priamo do IS EFA bez nutnosti ďalšieho zásahu. Pre malých podnikateľov bude k dispozícii bezplatná webová aplikácia, ktorá umožňuje vyhotovovanie a prenos elektronických faktúr do IS EFA.

Zapojíte sa do testovania nového systému e-fakturácie?“

Proces zapojenia verejnosti do vylepšenia systému e-fakturácie ešte pred jej spustením do ostrej prevádzky hodnotíme pozitívne, preto sa chceme do testovacej fázy zapojiť. Umožňuje totiž odborníkom ako aj podnikateľom, aby si prácu s online aplikáciou alebo integráciu prostredníctvom systému OpenAPI vyskúšali a prípadné otázky, postrehy alebo námety na zlepšenie zaslali ministerstvu na adresu e-fakturacia(zavináč)mfsr.sk. Samotné testovanie prebieha na doméne web-einvoice-demo.mypaas.vnet.sk.

Ak finančne nezvládate život na Slovensku, presťahujte sa do Dubaja. Luxusné a priestranné apartmány sú tu lacnejšie ako v Bratislave. A predávajú sa zariadené.
Neprehliadnite

Kúpu zahraničnej nehnuteľnosti komplikuje cudzí jazyk aj poplatky

Inflácia za posledné mesiace zasiahla všetky oblasti života. Ako sa prejavila v oblasti náhrad voči zamestnancom?

Od 1. mája sa zmenili veličiny stravného na 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín, na 9 eur pre časové pásmo 12 až 18 hodín a 13,70 eur pre časové pásmo nad 18 hodín. V praxi má takto stanovená výška stravného vplyv aj na zabezpečovanie stravovania zamestnancov, a teda aj na maximálny možný príspevok zamestnávateľa, ktorý vzrástol z 2,81 eur na 3,30 eur. Najnižšia možná hodnota gastrolístka resp. finančného príspevku na stravovanie sa zase zvýšila z predchádzajúcich 3,83 eur na 4,50 eur. Za používanie osobného cestného motorového vozidla sa zvýšila náhrada pre zamestnanca na 0,213 eur za kilometer.  

Čaká nás kvôli inflácií opätovné zvýšenie stravného a náhrad za používanie auta?

Podľa najnovších informácií plánuje rezort práce navrhnúť opätovné zvýšenie stravného pri pracovných cestách ako aj náhrad za používanie áut ako reakciu na súčasný extrémny nárast cien položiek reštauračného stravovania ako aj prevádzky motorového vozidla. Predbežne sa hovorí o zvýšení stravného zo 6 eur na 6,40 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín. Pri časovom pásme 12 až 18 hodín by sa malo vyplácať 9,60 eur namiesto súčasných 9 eur a pri časovom pásme nad 18 hodín by sa malo vyplácať 14,50 eur. Minimálna hodnota gastrolístka resp. finančného príspevku na stravovanie by pri takomto zvýšení bola 4,80 eur.

Buďte vždy v obraze s pravidelnými aktualitami z oblasti daní, auditu a účtovníctva. Viac odborných tipov a praktických príkladov nájdete v kvartálnom TPA Newslettri.

Ivan Paule
Zdroj: TPA
Ivan Paule (51)

Je partnerom TPA pre audit a  držiteľom slovenskej audítorskej licencie, ako aj kvalifikácie ACCA. Ivan získava od roku 1995 odborné skúsenosti (12 rokov v „Big 4“) prácou pre zákazníkov pôsobiacich v rôznych oblastiach, medzi inými v energetike, obchode, výrobe, vývoji softvéru, IT služieb a nehnuteľností. Ivan Špecializuje sa na služby auditu, podpory pri transakciách, IFRS, interné kontroly a poradenstvo manažmentu stredne veľkých firiem.

Viac informácií o zaujímavých projektoch spoločnosti TPA sa dozviete v najnovšom podcaste.

Ďalšie dôležité správy