V rozhovore predseda SNS viackrát zopakoval, že dlh Slovenska je nízky a treba ho zvýšiť: „Mali by sme baviť o veľkých štátnych investíciách, ktoré rozprúdia ekonomiku. Hovorím, že Slovensko by sa nemalo báť si požičať niekoľko miliárd a rozbehnúť konečne dostavbu diaľnic a nemocníc.“

Hospodárska politika Slovenska by mala byť podľa Danka založená na investičných stimuloch: „Slovensko žije z Husákovho obdobia. Od roku 1985 sme neurobili kilometer železničnej trate. Hovorím, že Kaczynského alebo Orbánov prístup, ktorý do budúcna v politike budem presadzovať, sú veľké štátne investície, ktoré rozprúdia ekonomiku“.

Zlá dlhová brzda

Problémom tejto politiky je však dlhová brzda: „Máme nízky verejný dlh, musíme ho zdvihnúť. Vždy som hovoril Petrovi Kažimírovi, že Tebe by mali dať zlatý metál, kde si stlačil celé toto na Slovensku, pretože tým zabíjame ekonomiku. Celá dlhová brzda je blbosť. Budem robiť všetko preto, aby som tento ústavný zákon zrušil.“

Problémom dlhovej brzdy je, že ju majú iba niektoré krajiny Európy: „My sme hlúpejší od hlúpych voči Bruselu. My by sme sa mali zhodnúť na tom, a napriek tomu, že máme jedinečnú dlhovú brzdu, ktorú nemá takmer nikto v Európe,“ dodáva A. Danko.

Predseda SNS by akceptoval dlhovú brzdu iba v prípade, že by bola celoeurópska: „Keď má byť dlhová brzda, nech ju majú všetky štáty. Okamžite by muselo byť Taliansko aj Francúzsko v bankrote.“

A. Danko cieli prvotné investície na úrovni viac ako päť miliárd: „V prvej etape by som povedal, že Slovensko, keď si medzi päť až sedem miliárd aj požičia, ešte sa nedotkneme rizika dlhovej brzdy. A budeme mať peniaze rýchle z kapitálového trhu. To isté ide robiť Andrej Babiš.“

Petrovi Pellegrinimu odkazuje, že „nestačí fotiť plesne nemocníc, ukážme, že vieme stavať“.

Nie je to iba o dlhu

„Dlhová brzda nie je blbosť“, hovorí v štúdiu TRENDu Ivan Šramko. „Porovnávať našu ekonomiku s talianskou je neprimerané. Záťaž pre ekonomiku z dlhu je dramatická. V prípade Talianska je to 90 miliárd eur len na úrokoch.“

Predseda rady pre Rozpočtovú zodpovednosť reagoval na vyjadrenia predsedu parlamentu slovami, že treba zlepšiť využívanie verejných zdrojov. „Zodpovedné hospodárenie nemožno stavať do protikladu s efektívnym využívaním verejných zdrojov. Ukazuje sa, že vláda nedokáže dostatočne efektívne využívať existujúce zdroje na investície, keď v posledných dvoch rokoch čerpala len približne 50 percent toho, čo si na daný rok narozpočtovala. Ku koncu roka 2018 tak evidovala nevyčerpaných 1,1 miliardy eur“, uvádza Ivan Šramko.

Dodáva však, že „súčasné znenie zákona a nastavenie sankčných pásiem dlhového brzdy nebráni prípadnému navýšeniu výdavkov“ aj keď „výdavky o sedem miliárd eur, bez iných kompenzačných opatrení, by zvýšili hrubý dlh o približne 6 percent HDP, čím by sa dlh v roku 2022 mohol pohybovať na úrovniach do tretieho sankčného pásma dlhovej brzdy, s ktorými nie sú spojené zásadné sankcie.“

Predsedu rady pre rozpočtovú zodpovednosť prekvapili slová Andreja Danka, pretože aj samotný volebný program SNS deklaroval snahu o znižovanie verejného dlhu.