Daň z príjmov za minulý rok klesla o necelých 10 percent. Posledný deň, kedy bolo možné podať daňové priznanie,s podmienkou zaplatenia dane za rok 2019 bol 2. november 2020. Firmy boli povinné zostaviť v tejto lehote svoju účtovú závierku.

K 4.11.2020 je evidovaných 218 273 firiem, ktoré podali svoju účtovnú závierku za rok 2019. Na základe týchto uzávierok sa zistilo niekoľko zaujímavostí. Medziročný nárast tržieb je vo výške 3,59 percenta a je predpoklad, že predstavuje vrchol ekonomického cyklu, vzhľadom na aktuálnu pandémiu ochorenia Covid-19.

Vývoj tržieb
Zdroj: Finstat

EBITDA mala významný rastúci trend s vzrastom o 6,82 percenta, čo vypovedá o pozitívnom výsledku z prevádzkovej, a síce z primárnej činnosti firiem. Zisk už naopak zaznamenal mierny medziročný pokles o 0,84 percenta, na čo mali veľký vplyv hlavne vyššie odpisy, indikujúce vyššie investície firiem.

Vývoj zisku EBIDTA
Zdroj: Finstat

Daň z príjmov, predstavujúca súčet splatnej dane a odloženej dane, zaznamenala medziročný pokles o 9,73 percent, teda o 254 miliónov eur.

Vývoj dane z príjmov
Zdroj: Finstat

FinStat zo zverejnených účtovných závierok za rok 2019 eviduje výšku uhradenej splatnej dane z príjmu právnických osôb vo výške 2,627 miliardy eur. Za rok 2018 bola výška splatnej dane z príjmu spoločností, ktoré zverejnili svoju účtovnú závierku, vo výške 2,675 miliardy eur.

Daňový úrad Bratislava
Neprehliadnite

Nedoručenie daňového priznania pre pandémiu nebude FS pokutovať

Medziročná zmena splatnej dane tak predstavuje pokles o 48,5 miliónov eur, alebo o 1,8 percenta. „Významnú úlohu na tomto medziročnom poklese dane z príjmov zohrala zároveň aj záporná hodnota odloženej dane z príjmov," upozornila Miriama Pudišová z FinStatu.