Najnižšiu ponuka do tendra na vybudovanie a päťročnú prevádzku nového mýtneho systému na Slovensku predložila česká spoločnosť CzechToll. Podľa vyjadrenia firmy pre TREND ju o tom formou zápisu z otvárania ponúk vo verejnom obstarávaní už informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Presnú výšku svojej ponuky však zatiaľ nezverejnila. 

"CzechToll ako jeden z uchádzačov nemôže v tejto fáze výberového konania zverejniť ďalšie detaily svojej ponuky. V súťaži sme predložili rovnaké technické riešenie pre výber mýta, aké sme v roku 2019 úspešne implementovali v Českej republike," uviedol Miroslav Beneš, hovorca spoločnosti CzechToll.

Česká firma zároveň potvrdila, že jedným z dodávateľov uvedeným v jej ponuke je aj slovenská firma SkyToll, ktorá prevádzkuje slovenský mýtny systém od roku 2010. Jej zmluva, ktorú Najvyšší kontrolný úrad vyhodnotil ako nevýhodnú pre štát, vyprší na konci tohto roka.

"Ponuku do súťaže predložila spoločnosť CzechToll samostatne, nemožno teda hovoriť o, hoci čiastočnom, víťazstve SkyToll. Ponuka nebola predložená v konzorciu, SkyToll je len dodávateľom riadne uvedeným v predloženej ponuke," argumentuje M. Beneš. Minoritná dodávka od SkyToll, s ktorou firma v slovenskej súťaži počíta, spočíva v projektovej činnosti pri budovaní elektronického mýtneho systému.

Spoločnosť CzechToll je od roku 2020 prevádzkovateľom satelitného mýtneho systému v Česku, ktorý nahradil zastaraný mikrovlnnú technológiu. Aj na vybudovaní českého systému sa podieľala slovenská spoločnosť SkyToll. Stopercentným akcionárom spoločnosti CzechToll je česká skupina PFF, založená zosnulým podnikateľom Petrom Kellnerom. Za slovenskou firmou SkyToll stojí ako konečný užívateľ výhod český podnikateľ Petr Syrovátko, pričom skupina PFF v roku kúpu jeho podielu financovala. Firmy však priamo akcionársky prepojené nie sú.

NDS sa má podľa informácií Denníka E v súčasnosti rozhodovať len medzi troma ponukami. Viacerí oslovení uchádzači denníku potvrdili, že napriek pôvodnému záujmu svoju účasť v tendri odriekli. Odradiť ich malo to, že NDS si nárokuje odovzdanie duševného vlastníctva v priveľkom rozsahu.