Stovky veriacich sa v pondelok zišli v Nitre na celonárodnej cyrilometodskej púti. Slávnostnú svätú omšu na Svätoplukovom námestí celebroval poznanský arcibiskup Stanisław Gądecki, predseda Konferencie biskupov Poľska. Ocenil dedičstvo svätých Cyrila a Metoda, ktorí na naše územie priniesli vieru a významne prispeli i k formovaniu morálnych základov slovenského národa.

„Keď sa knieža Rastislav v roku 863 obrátil na cisára s prosbou o misionárov, duchovný stav obyvateľov Nitrianskeho kniežatstva napĺňal optimizmom, ľudia pohanstvo odmietali. To sa však už nedá povedať o dnešných obyvateľoch Európy,“ uvádza sa v príhovore, ktorý v mene Gądeckého predniesol kancelár Biskupského úradu v Nitre Marcel Cíbik.

Arcibiskup Gądecki poukázal na to, že mravné hierarchie sa od polovice 20. storočia výrazne obrátili. „Kedysi odmietané vzory sú dnes vychvaľované a niekdajšie ideály sú spochybňované, uviedol v kázni s tým, že „homosexualizmus“ je dnes predkladaný ako chvályhodný. 

V homílii prednesenej biskupským kancelárom odsúdil umelé potraty, rozvody i samovraždy, rovnako ako i vládnuci liberalizmus. Kritizoval aj správu chorvátskeho europoslanca Predraga Matiča o sexuálnom a reprodukčnom zdraví žien a dievčat, ktorú v júni prijal Európsky parlament. Odmieta, že by medzinárodné dokumenty hovorili o existencii práva na umelý potrat a označovali ho za ľudské právo.

V závere kázne celebrant pripomenul dôležitosť cyrilometodského odkazu. „Sú výzvou Boha k svetu, výzvou k spytovaniu svedomia slovanských národov a odprosovania Boha za nedostatok úcty k životu,“ skonštatoval.