Prostriedky z plánu obnovy by mali smerovať aj na podporu cyklodopravy na Slovensku. Odborníci v tejto súvislosti upozorňujú, že je dôležité, aby mestá a obce už pri tvorbe projektov zohľadňovali viaceré aspekty, ak majú byť prostriedky investované skutočne efektívne.

,,Cyklodoprava vyžaduje nielen bezpečnú sieť cyklotrás, ale aj súvisiacu infraštruktúru. Práve strategické plánovanie infraštruktúry a prepojenosti cyklodopravy na ostatné formy dopravy sú nevyhnutné, ak majú byť integrácia dopravy a rozvoj cyklodopravy úspešné," podotkol odborník spoločnosti Študio-21 plus Miloslav Jurík. Spoločnosť sa zaoberá stavebnou, projekčnou a konzultačnou činnosťou v oblasti tvorby verejných priestorov, detských ihrísk, exteriérových športových prvkov, cyklostojanov či smart riešeniami v mestách.

bicykel
Neprehliadnite

Továrne na bicykle možno na Slovensku zrátať na prstoch

Na dlhšie vzdialenosti by podľa spoločnosti mala primárne slúžiť bezpečná, spoľahlivá, rýchla a finančne čo najdostupnejšia verejná doprava. Systém dopĺňa možnosť zdieľaných automobilov či sieť taxislužieb. Odborníci poukázali na to, že maximálna prepojenosť jednotlivých foriem dopravy si vyžaduje aj vytvorenie siete ,,Park and Ride" záchytných parkovísk na okraji mesta pre ľudí dochádzajúcich do mesta z jeho okolia, aby vedeli presadnúť z auta na verejnú dopravu a nezahusťovali vnútromestskú dopravnú sieť. V meste je nevyhnutné následné prepojenie zastávok verejnej dopravy s parkoviskami pre bicykle a stanicami zdieľaných bicyklov.

Dôležité podľa spoločnosti je, aby mestá a obce pri obstaraní pozerali na potenciál využívania cyklodopravy a aby nešlo len o provizórne riešenia. Vyšší počet cyklistov môže priniesť zvýšenie nárokov aj na parkovanie bicyklov. ,,Najčastejšie chyby obcí a miest sú, že hoci vyčlenia financie, zvolia veľkosťou nevhodné stojany, ktoré riešia len momentálny nízky stav záujmu o stojiská, prípadne stojan nie je umiestnený tam, kde je naozaj potrebný," priblížil odborník spoločnosti Dávid Baráth.