Od mája už nebudete colníkom predkladať colné vyhlásenie v papierovej, ale elektronickej podobe. Elektronickému colnému konaniu podliehajú objednávky tovaru:

  • z tretích krajín,
  • určené pre vlastnú potrebu,
  • v hodnote nad 22 eur,
  • s doručením súkromnou kuriérskou spoločnosťou (FedEx, UPS, DHL, DPD a iné).

Aby ste mohli komunikovať s colným úradom elektronicky, potrebná je registrácia do Centrálneho elektronického priečinka, kde sa nachádza registračný formulár.

Kupujúci musí dodatočne zaplatiť daň z pridanej hodnoty (DPH). Od DPH sú oslobodené zásielky s menšou hodnotou ako 22 eur (neplatí to pre alkoholické nápoje, parfumy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky). Pomôcť si môžete napríklad tak, že nákup rozdelíte na viacero objednávok. V tomto prípade však už tovar nebude podliehať ani colnému konaniu.

Ak hodnota objednávky prekročí 150 eur, kupujúci musí zaplatiť clo vymerané podľa sadzby v colnom sadzobníku. Pokiaľ bude hodnota zásielky vyššia ako 22 eur, ale neprekročí 150 eur, je oslobodená iba od cla a daň z pridanej hodnoty bude vymeraná.

Colná hodnota tovaru je suma, v ktorej nie sú zahrnuté náklady na poštovné a poistenie.

Ak hodnota zásielky presiahne 150 eur, bude vymerané clo a aj daň z pridanej hodnoty. Na viaceré druhy tovaru platia výnimky, teda nulové clo. Ide napríklad o telefóny.

Vybavovačky môžete zveriť kuriérovi

Ak vám tovar v hodnote do 1 000 eur doručí Slovenská pošta, platí tu prechodná výnimka. Elektronické colné konanie sa takýchto zásielok netýka. Pokiaľ zásielku doručuje kuriérska spoločnosť, vybavovačky za vás môže urobiť kuriér, nebude to však zadarmo.

„Pred príchodom zásielky kontaktujeme mailom príjemcu, či si želá, aby sme preclenie uskutočnili my alebo si zásielku vyclí sám. V prípade, že sa rozhodne využiť služby našej spoločnosti, požiadame ho o zaslanie podkladov a informácií o zásielke a zároveň ho požiadame, aby sa ako osoba registroval na Finančnej správe,“ popisuje vybavovačky hovorkyňa prepravnej spoločnosti DHL Martina Klimová.

„Naša spoločnosť účtuje poplatok za zabezpečenie colného dlhu a jeho zaplatenie colnému úradu. Ide o 18 eur,“ hovorí M. Klimová.

A ako prebieha samotné doručovanie tovaru? Zásielku po vyclení doručí kuriérska spoločnosť príjemcovi. Colný dlh a iné platby môžete zaplatiť prevodom na účet kuriérskej služby alebo v hotovosti priamo pri doručení zásielky. Colné konanie môže trvať niekoľko dní.

V prípade, že sa rozhodnete tovar vycliť sám na colnici v Bratislave letisko alebo Košice letisko, zásielku si môžete po vyclení vyzdvihnúť priamo v kuriérskej spoločnosti.