Éra lacného benzínu je asi za nami

Na ceny palív u nás vplývajú hlavne ceny ropy, dopyt na pumpách a výška spotrebných daní. Zatiaľ čo cena ropy rastie už dnes, od roku 2023 sa zavádza aj nová daň na palivá.

Veľkou zmenou bude, že nová daň sa nebude vypočítavať podľa objemu, ale podľa energetickej výdatnosti. Liter benzínu, nafty, LPG či kerozínu obsahuje rôzne množstvo energie a vyprodukuje rôzne množstvo emisií.

Končí sa však zvýhodňovanie fosílnych palív. Najvyššiu sadzbu, teda 10,75 eura za GJ (gigajoul), bude mať benzín a diesel, ktoré sa používajú v motoroch. Nižšiu sadzbu budú mať palivá, ktoré po určitý čas môžu podporiť dekarbonizáciu. Ide hlavne o zemný plyn, LPG či vodík z neobnoviteľných zdrojov. Pointa je, že ak sa namiesto benzínu spaľuje LPG a namiesto nafty CNG, emisie klesajú, hoci ide o fosílne palivá.

Čerpacia stanica pohonných hmôt
Neprehliadnite

Cena benzínu bude v roku 2022 nízka. Možno naposledy