Po prvýkrát bude možné procesy trieskového obrábania monitorovať vo vysokom rozlíšení priamo na nástroji a takisto regulovať parametre rezania v reálnom čase. Potrebný snímač zrýchlenia a elektronika sú v upínači nástroja integrované bez toho, aby ovplyvňovali jeho rušivý obrys a vlastnosti.

Upínač iTENDO dokáže neprerušovane zaznamenávať proces trieskového obrábania, monitorovať vopred zadefinované hraničné hodnoty a v prípade nepravidelností v reálnom čase umožniť napríklad adaptívnu reguláciu počtu otáčok a posuvu. Inteligentný upínač nástrojov, ktorý je vybavený snímačom, batériou a jednotkou vysielača, zaznamenáva údaje priamo na nástroji a bezdrôtovo ich prostredníctvom Bluetooth prenáša do jednotky prijímača v priestore stroja, odkiaľ sú tieto údaje ďalej prenášané pomocou kábla do regulačnej a vyhodnocovacej jednotky. Vďaka tomu sa tento systém zásadne odlišuje od iných riešení zameraných na monitorovanie procesu. Kým monitorovanie odberu prúdu vretena umožňuje len rozptýlené signály týkajúce sa vibrovania, tak inteligentný upínač nástrojov poskytuje presné procesné dáta. V rámci pilotných aplikácií sa inteligentný upínač osvedčil pri frézovaní, vŕtaní, zahlbovaní a dokonca aj pri odstraňovaní výronkov.

Štartovacia sada na jednoduché uvedenie do prevádzky
V prvom kroku bude spoločnosť SCHUNK štandardizovať upínač iTENDO pre bežné rozhranie HSK-A 63 s upínacími priemermi od 6 mm do 32 mm a dĺžkou 130 mm. Senzorický upínač nástrojov je vhodný na používanie chladiaceho maziva a dimenzovaný pre rýchlosti až 10 000 ot./min. Uvedenie do prevádzky a analýza údajov sa vykonáva pomocou ovládacieho panela fungujúceho v prehliadačoch na bežných počítačoch, tabletoch alebo smartfónoch. V najjednoduchšom stupni konfigurácie, ktorý možno zrealizovať bez akýchkoľvek úprav na strane stroja, možno živé údaje zo snímača prostredníctvom lokálneho pripojenia zobraziť priamo na ovládacom paneli SCHUNK. Na tento účel ponúka spoločnosť SCHUNK špeciálny systém kufrov s integrovaným displejom, prostredníctvom ktorého možno upínač nástrojov s minimálnym úsilím uviesť do prevádzky v priebehu dvoch hodín. V druhom stupni konfigurácie servisný technik pripojí regulátor fungujúci v reálnom čase k riadeniu stroja prostredníctvom digitálnych alebo analógových vstupov/výstupov, vďaka čomu možno napríklad aktivovať alarmy alebo adaptívne regulovať procesy. Tretí a najvyšší stupeň konfigurácie navyše umožňuje výmenu informácií so strojom, napríklad v prípade najnovšieho riadenia Siemens prostredníctvom OPC UA. Všetky varianty možno prevádzkovať a centrálne riadiť aj prostredníctvom cloudového riešenia.