Obvinenia vzniesli prokurátori v obvodoch všetkých 27 diecéz, ktoré cirkev v krajine spravuje, uviedol v sobotu Spiegel.

Nedávno zverejnená oficiálna správa Konferencie biskupov Nemecka (KBN) o sexuálnom zneužívaní dokumentuje „mnohé faktické náznaky“ spáchaných zločinov, uviedli odborníci pracujúci pre profesora pre trestné právo na univerzite v Passau Holma Putzkeho. Argumentujú, že orgány majú teraz oprávnenie zabaviť cirkevné spisy a táto štúdia aj „odôvodňuje prehliadky všetkých diecéz“.

Šéf štúdie povedal, že za škandálom stojí dlhodobá neochota vyšetriť sťažnosti. Podobné škandály otriasajú katolíckymi cirkvami aj v iných krajinách po celom svete vrátane USA, Írska, Čile či Austrálie.

Podľa v septembri zverejnenej oficiálnej správy KBN o sexuálnom zneužívaní sa tohto trestného činu v rokoch 1946–2014 dopustilo celkove 1670 kňazov, diakonov a členov rádov. Experti však predpokladajú, že spisy, ktoré sú k dispozícii, neobsahujú všetky reálne prípady zneužitia.

Vyše polovicu z 3677 poškodených tvorili podľa rovnakého zdroja deti vo veku 13 rokov, väčšinou chlapci. Zo zverejnenej správy súčasne vyplýva, že 969 obetí zneužívania boli miništranti.

Predseda KBN, arcibiskup mníchovský, kardinál Reinhard Marx v reakcii na tieto zistenia ohlásil rozsiahle reformy vo vlastných radoch vrátane prehodnotenia prísahy celibátu, dodržiavaného katolíckymi kňazmi.