Pre tento rok odhaduje IFP výpadok v objeme 66 miliónov eur, v budúcom roku by mal dosiahnuť 615 miliónov eur, v roku 2021 má byť výpadok na úrovni 709 miliónov eur a v roku 2022 by mal dosiahnuť 774 miliónov eur.

Dôvodom je podľa IFP slabší výkon ekonomiky v podobe pribrzdenia domácej spotreby a trhu práce, ale aj zavedenie balíčka koaličných opatrení. Najväčší vplyv na vývoj daní a odvodov má podľa IFP slabnúca ekonomika.

Spomaľovanie ekonomiky

Zatiaľ čo v júnovej prognóze očakávali analytici rast slovenskej ekonomiky na úrovni 3,5 percenta v tomto a 3,4 percenta v budúcom roku, v septembri je situácia opäť horšia a slovenské hospodárstvo bude rásť iba o 2,4 percenta respektíve 2,3 percenta.

Toto spomalenie má vplyv na všetky oblasti. Najväčší podiel na prepade bude mať v rokoch 2020 až 2022 trh práce, ktorý spomalí a spôsobí pokles daňových a odvodových príjmov z práce. Okrem toho analytici očakávajú aj nižšiu spotrebu domácností. Všetky tieto faktory spolu s plánovanou legislatívou znamenajú v najbližších rokoch vyšší výpadok na daňových a odvodových príjmoch v priemere o 700 miliónov eur ročne oproti júnovej prognóze.

Potvrdili sa obavy

„Žiaľ, potvrdili sa naše obavy, že spomalenie ekonomiky bude mať vplyv aj na dane a odvody. Ten prepad je však oproti júnu obrovský a to má, samozrejme, negatívny vplyv aj na pripravovaný rozpočet. Nehovorí sa mi to ľahko, ale situácia je vážna. Verím však, že rozpočet aj napriek týmto číslam zostavíme tak, aby sme ho v zákonom stanovenom termíne predložili na vládu a následne do parlamentu," uviedol v stanovisku pre médiá minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Okrem ekonomického vývoja majú na očakávané príjmy vplyv aj legislatívne opatrenia schválené parlamentom. Tie negatívne ovplyvnia príjmy v objeme 300 miliónov eur. Najväčšie negatívne vplyvy plynú zo zvýšenia nezdaniteľnej časti základu dane, zavedenia zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny a 15 percent sadzba dane z príjmu pre firmy s obratom do 100-tisíc eur.

Vplyv však má aj napríklad zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov a ľudí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi či zavedenie športových poukazov. Pripravované zvýšenie sadzby dane z tabakových výrobkov by do rozpočtu prinieslo v budúcom roku podľa IFP 102 miliónov eur, v ďalšom roku 137 miliónov eur a v roku 2022 až 138 miliónov eur.

Korporátne dane a DPH

Návrh novej legislatívy na zdanenie tabakových výrobkov je súčasťou prognózy, pretože bol schválený vládou. Ak však návrh po politickej dohode nebude schválený, prepad daňových príjmov sa zvýši. Pozitívny vplyv na vývoj daní má podľa IFP vyššia efektívna daňová sadzba (EDS), najmä v prípade korporátnej dane a DPH.

Plnenie DPH kopíruje ekonomický vývoj pri pokračujúcom raste výberu. Výnos DPH stále ťahá priaznivé hotovostné plnenie, ktoré očakávajú analytici aj v druhej polovici roka 2019. Prognóza na budúce roky predpokladá stabilnú efektívnu daňovú sadzbu z posledných dvoch kvartálov na úrovni 15,49 percenta.

Spotrebné dane nenaplnili očakávania, čo sa týka výnosu, najmä pre výnos z dane z minerálneho oleja, ktorý klesá. Návrh novej legislatívy na zdanenie tabakových výrobkov je súčasťou prognózy, pretože bol schválený vládou. Ak však návrh po politickej dohode nebude schválený, prepad daňových príjmov sa zvýši.