Energetická chudoba sa stáva v Chorvátsku čoraz väčším problémom, zaznelo v piatok na konferencii o energetickej chudobe.

Najnovšie prieskumy ukázali, že takmer 47 percent obyvateľov žije v domácnostiach, ktoré nedokážu pokryť neočakávané výdavky, uviedla na konferencii Miljenka Kuharová z mimovládnej organizácie Spoločnosť pre udržateľnú budúcnosť. Najviac sú podľa nej zasiahnuté staršie osoby, osobitne ženy a jednočlenné domácnosti.

Účastníci panelových diskusií z radov vlády, odbornej sféry a občianskej spoločnosti sa zhodli, že problematika je komplexná a vyžaduje si prierezové riešenia v oblasti hospodárskej, sociálnej, bytovej aj daňovej politiky.

K systémovému riešeniu problému podľa nich prispeje vytvorenie národnej mapy energetickej chudoby a vzdelávanie obyvateľov v oblasti efektívneho nakladania s energiami.

Ďalšie dôležité správy

London-,May,,2018:,Busy,London,Street,Scene,At,Oxford,Circus
Neprehliadnite

Inflácia v Británii začína predstavovať veľký problém, milióny ľudí zápasia so splácaním účtov