Vnímanie aktuálnej situácie v slovenskej ekonomike ostalo v máji na mimoriadne nízkej úrovni -85b. Očakávania do najbližších šiestich mesiacov sa však vzhľadom na postupné otváranie ekonomiky na Slovensku výrazne zlepšujú, stále sú však negatívne. Index očakávaní vzrástol z -67b. na -29b.

Aktuálny a očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky
Zdroj: CFA Slovakia
Aktuálny a očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky

Podobne silné nárasty indexov očakávaní zaznamenali aj ďalšie veľké ekonomiky – pre Eurozónu vzrástol index očakávaní z -69b. na -28b. a pre USA z -71b. na -29b.

Očakávaný vývoj ekonomík Slovenska, Eurozóny a USA
Zdroj: CFA Slovakia
Očakávaný vývoj ekonomík Slovenska, Eurozóny a USA

Čo sa týka očakávaného vývoja na akciových trhoch, slovenskí ekonómovia sú podstatne menej pesimistickí ako pred  mesiacom – index očakávaného vývoja vzrástol z -33b. na -11b. Pre americké a z -39b. na -16b. pre európske akcie.

Očakávaný vývoj na akciových trhoch
Zdroj: CFA Slovakia
Očakávaný vývoj na akciových trhoch

Pri štátnych dlhopisoch sa očakávania ohľadom budúceho vývoja po zvýšenej volatilite stabilizovali. Pri výnosoch zo slovenských desaťročných dlhopisov index očakávaní jemne klesol z  +23b. na +19b., pri nemeckých ostal nezmenený na +8b. a pri amerických vzrástol z +11b na + 19b.

Očakávaný vývoj výnosov z 10-ročných dlhopisov
Zdroj: CFA Slovakia
Očakávaný vývoj výnosov z 10-ročných dlhopisov
CFA - poznámka
* Všetky indexy v prieskume sú vypočítané ako rozdiel medzi percentom kladných a záporných odpovedí. Najvyššie možné skóre je +100 a najnižšie -100 bodov.

Celkové výsledky za máj

CFA - máj
Zdroj: CFA Slovakia
CFA - máj

Odpovede boli zberané počas troch týždňov od 6. do 26. mája. V prvom týždni odpovedalo 47,1 percenta, v druhom 40,0 percent a v treťom 12,9 percenta respondentov.

Účastníci prieskumu CFA

Across Private Investments, Asset Management SLSP, Babocky Investment Office, Centrum pre hospodárske otázky, ČSOB Banka, Ekonomická fakulta UMB, Ekonomická fakulta TUKE, European Investment Centre, Európska banka pre obnovu a rozvoj, EY Slovenská Republika, Fakulta managementu UK, Fin4You, FINAX, Finstat, Hospodárske Noviny, IAD Investments, Infinity Capital, Infostat, IPM Group, ING, Inštitút finančnej politiky, J&T Banka, KPMG Slovensko, Kooperativa, LookingEast, , Metatron Capital, NN, Partners Asset Management, Pevoni, Privatbanka, ProRate, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Sandberg Capital, Slovak Investment Holding, Slovca, Slovenská Sporiteľňa, Sympatia Financie, Tatra Asset Management, Tatra Banka, Trend, Twin Capital, Unicredit Bank, VÚB, VÚB Asset Management, VÚB Generali, Wealth Effect Management, WOOD & Company, XTB, 365.bank, 365.invest

CFA Society Slovakia
CFA Institute je popredné globálne združenie profesionálov v oblasti riadenia investícií, ktorá združuje investičných analytikov, manažérov portfólií a ďalších finančných profesionálov. Hlavným cieľom tejto spoločnosti je formovanie investičnej profesie propagovaním najvyšších štandardov etiky, vzdelania a profesijnej excelencie pre všeobecný úžitok celej spoločnosti. Inštitút poskytuje záujemcom možnosť dosiahnuť celosvetovo uznávanú kvalifikáciu Chartered Financial Analyst (CFA). V súčasnosti má viac ako 175-tisíc členov a 354-tisíc kandidátov v 164 krajinách.