Ľudia sa spoliehajú na to, že majú od svojej zdravotnej poisťovne Európsky preukaz zdravotného poistenia. Ten však akceptujú len v zdravotníckych zariadeniach zapojených do systému verejného poistenia. Cudzinec v nich musí zo svojho zaplatiť rovnakú spoluúčasť, akú platia domáci.

Ak ste v členskom štáte EÚ museli zaplatiť za ošetrenie v hotovosti, môžete o preplatenie požiadať buď miestnu zdravotnú poisťovňu, alebo vybavovanie odložiť na čas po návrate. Slovenská zdravotná poisťovňa náklady preplatí buď do výšky, akú hradia poisťovne daného štátu svojim občanom, alebo do výšky úhrad za daný výkon na Slovensku. Poistenec si môže vybrať, čo je pre neho výhodnejšie. Ak išlo o ošetrenie v krajine mimo EÚ, slovenská poisťovňa prepláca náklady zásadne len do výšky nákladov v SR.

Na čo nestačí európsky preukaz

Európsky preukaz platí iba v krajinách EÚ, Srbsku, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku a na Islande. V iných krajinách s ním nepochodíte. Okrem spoluúčasti nekryje ani náklady na prípadný prevoz do domovskej krajiny. A tu môže ísť o doslova likvidačné sumy.

Ak si dovolenkár uzatvorí cestovné poistenie, poisťovňa mu zaplatí z poistenia liečebných nákladov všetky náklady na lekárske ošetrenie vrátane spoluúčasti a predpísaných liekov, hospitalizáciu, prepravu do nemocnice, prepravu na Slovensko, v prípade úmrtia prevoz telesných pozostatkov. Výška náhrad je ohraničená len zmluvne dohodnutou maximálnou sumou poistného plnenia.

V rámci cestovného poistenia riešila Union poisťovňa vlani hospitalizáciu klienta s cievnou mozgovou príhodou počas pobytu v USA. Náklady za prevoz do nemocnice, hospitalizáciu a množstvo odborných vyšetrení sa vyšplhali na 100 tisíc eur. Allianz - Slovenská poisťovňa vlani uhradila 320-tisíc eur za operáciu pažeráka s následným dlhším pobytom v nemocnici a návratom domov z USA. 

ČSOB Poisťovňa každoročne eviduje úrazy súvisiace s pohybovými aktivitami, ale časté sú aj tráviace problémy klientov. Starší klient cestoval v lete za rodinou do Talianska, kde ho na prechode zrazilo auto. Po dopravnej nehode bol prevezený do nemocnice. Tu mu diagnostikovali komplikovanú zlomeninu  stehennej kosti a operovali ho.  „Po osemnásťdňovej hospitalizácii sme ho previezli späť na Slovensko, pričom náklady na prevoz do vlasti dosiahli sumu 6636 eur. Tieto náklady boli preplatené zo základného poistenia liečebných nákladov v zahraničí,“ približuje jeden z prípadov hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Do nepríjemnej situácie sa dostala aj rodina, ktorá sa vybrala s malým dieťaťom na dovolenku v Bulharsku. Žalúdočné problémy aj napriek poskytnutej ambulantnej liečbe pretrvávali a dieťa bolo hospitalizované. Ošetrujúci lekár neodporučil návrat dieťaťa domov autom. ČSOB Poisťovňa preto okrem liečebných nákladov zaplatila aj letecký prevoz dieťaťa s matkou na Slovensko.

Ďalší klient ČSOB Poisťovne sa pri hotelovom bazéne pošmykol a pri páde na zem si udrel hlavu a ostal v bezvedomí. Počas toho, ako mu plavčík poskytoval prvú pomoc, mu ukradli drahé švajčiarske hodinky a mobilný telefón. Páchateľ sa nenašiel. Poisťovňa mu tieto náklady preplatila z pripoistenia batožiny.

Okrem liečebných nákladov sa dá pripoistiť aj batožina, zodpovednosť za škodu, rizikové športy či doplnkové asistenčné služby a úrazové poistenie. Ak idete na výlet len na pár dní, neobľubujete adrenalínové športy a nemáte v kufri cennosti, stačí vám základné cestovné poistenie, ktoré garantuje preplatenie nákladov za ošetrenie choroby či úrazu v krajine.

Čo robiť, ak v cudzine ochoriem

Dovolenkár by mal kontaktovať asistenčnú službu poisťovne. Tá je dostupná non-stop z akejkoľvek krajiny v zahraničí. Asistenčná služba pomôže a poradí ako postupovať v konkrétnej situácii, zorganizuje, prípadne uhradí náklady v závislosti od konkrétnej poistnej udalosti.

„Pracovníci asistenčnej spoločnosti, ktorí s klientom komunikujú v slovenčine alebo češtine, mu poskytnú všetky potrebné informácie. Stačí raz zatelefonovať, pracovníci budú poisteného spätne kontaktovať. Dôležité je mať so sebou poistnú zmluvu, respektíve číslo poistnej zmluvy kvôli preukázaniu sa u lekára a kontaktom na asistenčnú spoločnosť. Prípadne je dobré si číslo poistnej zmluvy odfotiť do mobilného telefónu a uložiť číslo na asistenčnú službu,“ popisuje postup hovorkyňa Union poisťovne Judita Smatanová.

Pri oznamovaní vzniku udalosti je potrebné uviesť meno a priezvisko, číslo poistnej zmluvy, prípadne číslo poistnej karty, dobu platnosti poistenia, adresu a telefónne číslo miesta, na ktorom sa klient nachádza a kde je možné ho zastihnúť. Následne je potrebné stručne opísať situáciu - vznik poistnej udalosti.

Ak klient potrebuje pomoc veľmi naliehavo a tiež pri bežných ochoreniach a zdravotných problémoch, je vhodné vyhľadať najskôr pomoc lekára a preukázať sa poistnou zmluvou alebo poistnou kartou. Po uhradení poplatkov za ošetrenie v hotovosti je nutné, aby si klient od lekára vyžiadal originál potvrdenia o ošetrení s uvedením diagnózy a doklad o zaplatenej čiastke.

J. Smatanová upozorňuje, že ak bol dovolenkár hospitalizovaný alebo opakovane bol u lekára, musí bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, kontaktovať asistenčnú službu. „Potrebný lekársky prevoz je možný len so súhlasom asistenčnej spoločnosti alebo Union poisťovne. Ak úraz zavinila konkrétna osoba, napríklad v prípade dopravnej nehody, je potrebné Union poisťovni predložiť aj policajnú správu.“

Artur Šturmankin z Allianz poisťovne pripomína, že v prípade ambulantného ošetrenia vyžadujú spravidla lekári platbu hneď v hotovosti alebo kartou). „Klient by si mal vypýtať lekársku správu s uvedením svojho mena, diagnózy, vykonaných úkonov, potvrdenie o zaplatení, a ak si kupuje lieky, tak predpis a potvrdenie o platbe za ne.“

Klient sa vo všeobecnosti nemusí preukázať u lekára ničím. Je na lekárovi, či vykoná ošetrenie len na základe poistnej kartičky - nie je to úradný dokument, má len informatívny charakter. 

ČSOB má vo svojej bezplatnej mobilnej aplikácii službu Cestovný asistent, do ktorej sa dovolenkár dostane aj bez internetového pripojenia. Obsahuje praktické informácie, návody a dôležité kontakty.

A čo po návrate domov

Papierovanie, ako inak. Každú poistnú udalosť musí dovolenkár nahlásiť (telefonicky alebo písomne) po návrate domov poisťovni. Poisťovňa môže vyžadovať rôzne doklady (zdravotnú dokumentáciu, policajnú správu).

Ak úraz, ktorý klient utrpel v zahraničí, má trvalé následky, je potrebné oznámiť túto skutočnosť poisťovni hneď po návrate na Slovensko.

Po doručení hlásenia poistnej udalosti a dokumentov likvidátor preverí, či má všetky potrebné doklady preukazujúce vznik a rozsah poistnej udalosti. Ak nie, vyžiada si od klienta doplnenie. A. Šturmankin hovorí, že ak sú doklady v poriadku a udalosť je poistením krytá, je poistné plnenie (preplatenie nákladov na ošetrenie, lieky) vyplatené klientovi v priebehu niekoľkých dní.

V niektorých prípadoch všetko zabezpečuje asistenčná spoločnosť (môže si prípadne od klienta či príbuzných vyžiadať doplňujúce informácie alebo zdravotnú dokumentáciu). Hneď ako sú doložené všetky doklady, likvidácia poukazuje klientovi poistné plnenie v priebehu 24 hodín.

Koľko zaplatíte za ošetrenie na dovolenke v zahraničí (v eurách)
ChorvátskoTureckoBulharskoŠpanielskoTalianskoGréckoEgypt
Hnačkové ochorenia153,2606,91155,23533,96156,94168,75182,78
Zápal stredoušia, nosohltanu108,76246,6485,53147,9112,09122,76107,21
Trauma horných končatín331,513 066,51220,881 907,59540,18215,26542,66
Akútne zubné ošetrenie49,91177,11153,49158,1116,0491,38171,26
Bakteriálne alebo vírusové infekcie77,05534,3171,79816,97664,52128,4495,73
Úpal455,942 447,21454,87389,17
Ischemická choroba srdca4 337,456 972,81 584,894 973,91 402,092 294,51
Zdroj: ČSOB Poisťovňa

Ako uzatvoriť cestovné poistenie

Základom cestovného poistenia je krytie liečebných nákladov. Poistenie je možné doplniť o:

 • úrazové pripoistenie,
 • pripoistenie zodpovednosti za škodu,
 • pripoistenie batožiny,
 • pripoistenie meškania batožiny,
 • pripoistenie meškania odletu,
 • pripoistenie nepojazdného vozidla,
 • pripoistenie storna zájazdu.

Cestovné poistenie sa dá uzavrieť aj online cez web poisťovne či jej mobilnú aplikáciu. Pri SMS je to ešte jednoduchšie. Poisťovňa vám v esemeske pošle návod. Vyberiete si druh poistenia a účet zaplatíte vo faktúre za telefón. Poistenie platí už po dvoch hodinách.

Cestovné poistenie môže byť aj súčasťou vašej platobnej karty, takže osobitne sa nemusíte poisťovať.

Pozor na výluky

 • Každá poisťovňa má vlastných zoznam rizikových športových aktivít vylúčených zo základného poistenia.
 • Neodporúča sa cestovať do krajín, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo - vojnové konflikty a podobne.
 • Preplácané nie sú ani poistné udalosti, ak bol dovolenkár pod vplyvom alkoholu, narkotík či iných omamných látok, ktoré môžu ovplyvniť jeho psychiku.
 • Výluky sú aj v tom prípade, ak je pred vycestovaním do krajiny povinné očkovanie a cestovateľ sa mu nepodrobil. 

Nabudúce: Čo robiť, ak vás na dovolenke okradnú alebo havarujete