Slovenské cestovné kancelárie či agentúry zažili v roku 2020 rekordné poklesy a prepady. Do zahraničia vycestovalo organizovane cez slovenské cestovné kancelárie len 51-tisíc osôb, v roku 2019 to bolo ešte 692-tisíc klientov. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Obmedzenie cestovania a protiepidemiologické opatrenia prijaté v SR aj v ostatných krajinách proti šíreniu ochorenia Covid-19 počas dvoch vĺn pandémie zapríčinili prudký pokles počtu osôb, ktoré v roku 2020 využili služby slovenských cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Kým v roku 2019 organizovane cestovalo 1,1 milióna osôb, v minulom roku to bolo už len takmer 128-tisíc osôb, čo predstavuje 88-percentný medziročný prepad.

Ilustračná foto.
Neprehliadnite

Ak ste zaočkovaní, dáme vám zľavu. Prvá slovenská cestovka uprednostňuje „vyvolených“

Slováci vlani cestovali prevažne do európskych destinácií, a potom do exotickejších krajín. Mimoriadny rok však zmenil rebríček destinácií, kam smerovali obyvatelia SR pri cestách organizovaných kanceláriou či agentúrou. Najviac osôb vycestovalo organizovane minulý rok do Chorvátska (11 500), nasledovalo Grécko, Rakúsko a Taliansko, pričom počet návštevníkov dosiahol len zlomok počtov z roku 2019. Medziročné poklesy pri týchto krajinách boli nad úrovňou 85 percent.

Súčasne v rámci aktívneho CR cestovné kancelárie a ďalší organizátori pobytov priviezli na Slovensko niečo viac ako 25-tisíc osôb, čo predstavovalo rovnaký medziročný pokles ako pri výjazdovom cestovnom ruchu na úrovni takmer 93 percent. Viac ako polovicu tvorili jednodňoví návštevníci (bez prenocovania). Najviac osôb pricestovalo z Rakúska, ČR, Nemecka a Švajčiarska, tieto 4 krajiny spolu tvorili 75 percent všetkých pricestovaných osôb. Z krajín Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko to boli predovšetkým jednodňoví návštevníci.

Ilustračná foto.
Neprehliadnite

Cestovanie s očkovacím preukazom naštartuje trh. Slovenské cestovné kancelárie to vítajú

V predkovidovom úspešnom roku tržby cestovných kancelárií a cestovných agentúr presiahli 749 miliónov eur, v minulom roku to bolo necelých 99 miliónov eur. Pri poklese tržieb rovnako ako v hodnotení návštevnosti dominantnejšie prepady platili pre pasívny cestovný ruch (občania SR cestujúci do zahraničia) ako pre aktívny cestovný ruch (cudzinci cestujúci do SR). Najvýraznejší pokles celkových tržieb na úrovni 88 percent sa dotkol subjektov sídliacich v Bratislavskom kraji, naopak nižšie poklesy v rozpätí 62 percent až 70 percent sa prejavili v tržbách organizátorov so sídlom v Žilinskom, Prešovskom a Trenčianskom kraji.

V rámci dominantného pasívneho (výjazdového) cestovného ruchu sa relatívne menej prepadli tržby cestovných kancelárií v Trenčianskom kraji (o 77 percent), naopak, najvýraznejší pokles tržieb - až o 98 percent - mali organizátori podľa sídla v Nitrianskom kraji. Na celoslovenskej úrovni však domáci organizovaný CR zaznamenal zníženie tržieb o viac ako tretinu.